👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering, textilslöjd åk 7, vt 20

Skapad 2020-02-06 13:52 i Furudals skola Rättvik
Grundskola F Slöjd
Brodera sashiko - japanskt broderi

Innehåll

Planering åk 7 

Sashiko – brodera på japanskt vis 

 Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

Genom undervisningen ges eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form och funktion. Uppgiften ger eleverna inblick i slöjd från andra kulturer. Eleverna lär sig olika symbolers betydelse och har som uppgift att tänka ut en egen symbol som de sedan ska göra en skiss på. Eleverna gör en planering där de beskriver sin idé, material mm. Därefter broderar de sin symbol på ett tyg, det kan bli en kudde, väska mm. 

 

Eleverna ska brodera med förstygn och följa en arbetsinstruktion. Eleverna ska planera, utveckla och genomföra en idé till färdig produkt. De dokumenterar sin arbetsprocess muntligt eller i slöjdboken/dagboken i slutet på varje lektion. 

 

Centralt innehåll åk 7 - 9 

 

Eleverna får undervisning om: 

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker 

 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.  
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.  
 • Utvecklade former av hantverkstekniker t ex gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa. 
 • Två- och tredimensionella skisser, mönster, arbetsbeskrivning och hur de ska läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar. 
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar. 

Slöjdens arbetsprocesser 

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet. arbetsprocessen.  
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter. 
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet. 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer 

 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna ideér. 
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former. 
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen. 
 • Slöjd och hantverk i Sverigeoch andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet. 

 

Slöjden i samhället 

 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet. 
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.