👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Narrativ text

Skapad 2020-02-06 14:26 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Svenska
Du ska få möta olika berättande texter och skapa en egen berättande text.

Innehåll

Syfte:

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med berättande texter för att ta tillvara på elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om olika skönlitterära texter.

Konkretiserade mål:

Vad ska verksamheten erbjuda eleverna att lära sig?

 • Känna igen strukturen i berättande texter (Narrativa texter)
 • Skriva egna berättande texter i par
 • Använda ipads som ett verktyg i skrivandet
 • Samarbeta kring ett innehåll

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -