👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema färger

Skapad 2020-02-06 14:31 i Hammaren förskola Flen
Förskola
Vi lär oss färgerna på springande lekande sätt

Innehåll

Syfte: Barn ska lära sig färgerna (på svenska) då vi märkt att ca 60 procent ej kan färgerna 

Mål: Lpfö 18: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,självständighet och tillit till sin egen förmåga

Smartmål: (specifikt, tydligt, konkret, mätbart, accepterat, realistisk, tidsatt) Inom 2 månader vill vi att barnen lär sig minst 6 olika färger på svenska.

Aktivitet: Idrottsdagar på Skjortan där vi i helgrupp lära oss gemensamt 10 olika färger. Vi gör det på lärande lekande sätt där vi sätter upp 10 olika färger i ett stort rum och barnen får kasta tärning och berättar om färgen som visas. Sedan får de springa till de uppsatta färgerna Vi benämner de och repeterar.  

Uppföljning: (är vi på rätt väg, hur långt har vi kommit, vad behöver vi göra för att komma vidare?) Känns bra och barnen verkar vänta på att vi kör färleken. Roligt.

Analys: Varför nådde vi (nådde vi inte) målet? Vad beror det på? Genom att aktiviteten är rolig och mycket konkret. Barnen få känna att de lyckas och vi repeterade aktiviteten varje gång i 2 månader lärde barnen sig både att ta instruktioner, att vänta in och lära sig alla färgernas namn

Bonuseffekter: Vad såg vi mer att målet gynnade? Alla barn lärde sig 10 färger istället för bara grundfärgerna och visar stolt i förskolans vardag vad de har lärt sig. Barnen samarbetar mera. Gruppen känns mer ihopsvetsade och kan ta in instruktioner. Vi pratar även om riktning, rumsförställning och snabbhet.

 

Åtgärder/Fortsättning: Hur går vi vidare? Vad ger barn uttryck för att ha behov av/vara nyfiken på nu? Vi fortsätter med tärningsuppdrag - fast rörelseuppdrag där barnen behöver samarbeta, vänta på instruktioner och hjälper varandra.