👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra känslor

Skapad 2020-02-06 15:04 i Hammaren förskola Flen
Förskola
Tema kropp. Vi dramatiserar våra känslor - men varför behöver vi våra känslor?

Innehåll

Vi kommer i smaband med tema kropp jobbar med våra känslor. För att få en konkret ingång ska vi som pedagog dramatisera de. När är vi glada? När är vi ledsna, när känner vi avsky? Kan man bli glad igen när vi har blivit väldigt ledsna??

 

Vi arbetar med känsel: Hur känns mjukt-hård, kallt-varmt, blöt-torr, vass, sträv, len.

Vi arbetar med hörsel: Vi spelar ljud memory, leker viskleken, gissa leken. Vilka ljud tycker vi om och vilka ljud är obehagliga.

Vi arbetar med smak: Vi provar på olika saker som surt, sött, beskt, salt.

Vi arbetar med lukt: Vi provar på att lukta på olika saker, hur luktar vatten? Och hur luktar en gammal strumpa?

Vi arbetar med synen: Vad kan vi se? Hur ser man med ett förstoringsglas? Kikare?

 

Syfte:

Mål:

Smartmål (specifikt, tydligt, konkret, mätbart, accepterat, realistisk, tidsatt)

Aktivitet:

Uppföljning: (är vi på rätt väg, hur långt har vi kommit, vad behöver vi göra för att komma vidare?)

Analys: Varför nådde vi (nådde vi inte) målet? Vad beror det på?

Bonuseffekter: Vad såg vi mer att målet gynnade?

 

Åtgärder/Fortsättning: Hur går vi vidare? Vad ger barn uttryck för att ha behov av/vara nyfiken på nu?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18