👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för vårterminen åk1

Skapad 2020-02-06 15:04 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundsärskola 1 Svenska som andraspråk Samhällsorienterande ämnen Matematik Naturorienterande ämnen

Innehåll

Svenska- "GIlla läsa skriva" 

Du ska träna på:

 • känna igen och skriva ditt namn
 • lyssna och visa intresse vid högläsning
 • känna igen några bokstäver genom att säga deras ljud, namn eller skriva dem
 • visa intresse för nya och elevnära bilder, ordbilder och symbol

Matematik- "Gilla matematik"

Du ska träna på

 • ramsräkna till 10
 • räkna föremål upp till 10, beräkna antal
 • namnge tal till 10
 • skriva siffrorna upp till 10
 • räkna baklänges från 10

NO

 • jag känner igen symboler, bilder eller ord inom området bondgården t.ex. ko, bonde, mjölk, ägg, höna

SO

 • jag känner igen symboler, bilder eller ord inom området yrken t.ex. polis, bonde, brandman, läkare

 

Bedömning sker med hjälp av ”Mina mål, grundsärskolan”

Jag visar intresse.

Jag deltar.

Jag medverkar/bidrar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal mellan 1 - 100 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem.
  Ma  1-3
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel polis och bibliotek.
  SO  1-3
 • Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  Sva  1-3
 • Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav. Bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  Sva  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sva  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  Sva  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter för barn.
  Sva  1-3