👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diktanalys

Skapad 2020-02-06 15:13 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Diktanalys

Matriser

Sve
Gemensamt prov diktanalys

Om din analys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse och tolkning
Du ger en översiktlig och någorlunda rimlig beskrivning av innehållet i dikten
Du ger en översiktlig och rimlig beskrivning av dikten. Din tolkning är trovärdig.
Du återger översiktligt och på ett skickligt sätt innehållet i dikten. Din tolkning är insiktsfull.
Stil och verkningsmedel
Du diskuterar i någon mån stilen i dikten
Du identifierar några av diktens stilmedel
Du identifierar med säkerhet några av diktens stilmedel
Språkets effekt
-
Du diskuterar utförligt effekten av de litterära verkningsmedlen, d.v.s. hur dessa förmedlar idéer och känslor
Du diskuterar nyanserat och utförligt effekten av de litterära verkningsmedlen, d.v.s. hur dessa förmedlar idéer och känslor
Textstöd
Du ger något stöd för din analys genom belägg från texterna, t.ex. i form av citat
Beläggen är rimliga samt stöder och åskådliggör analysen
Beläggen är väl valda samt stöder och åskådliggör analysen
Sammanfattat omdöme
E-nivå Texten är en enkel stilanalys av dikten
C-nivå Texten är en utförlig stilanalys av dikten
A-nivå Texten är en utförlig och komplex stilanalys av dikten

Språk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uttrycksförmåga
E-nivå Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
C-nivå Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
A-nivå Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.