👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Empati - Pärlan vt20

Skapad 2020-02-06 15:39 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Empati

Kommunens förskolor har tagit fram verktyg för att vi ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. Under året kommer vi arbeta med fyra olika rubriker: Trygghet, självkänsla, empati och respekt

Avdelningens mål:

Syftet är att synliggöra våra och barnens känslor samt att sätta sig in i hur andra personer känner i olika situationer.

Aktivitet:

Vi kommer ha samlingar med just temat Empati där vi kommer benämna olika känslor och visa på hur de kan se ut.

Vi sätter upp bilder på förskolan med olika ansiktsuttryck.

Vi kommer se olika filmklipp från bla Daniel Tiger där de tar upp känslor och hur man kan hantera olika känslor.

Med Alfons vänskapslåda kommer vi också arbeta med hur man kan känna sig i olika situationer.

Vi kommer använda oss av Kompis-böcker där de tar upp olika känslor och hur andra personer känner i olika situationer. 

 

Till alla hjärtans dag kommer vi fokusera på känslan glad och kärlek. Vi kommer diskutera på samlingarna hur och när man kan känna sig glad. Vi kommer även skapa runt temat.           

När? Var? Hur? Varför?

Under februari-april kommer vi arbeta  extra med temat empati på avdelningen Pärlan.

Vi kommer ha öppna diskussioner kring ämnet och prata om olika känslor i bl.a samlingar, vilan och planerade aktiviteter.

I den dagliga verksamheten kommer vi som pedagoger vara lyhörda och medvetet benämna både barnens och vuxnas känslor och diskutera kring det i olika situationer som kan uppstå. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18