👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt nationellt prov matematik åk 6 2020

Skapad 2020-02-06 15:46 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Grundskola 6 Matematik
Det muntliga provet i matematik genomförs i grupper om 3 elever och bedöms inom förmågorna: begrepp, metod, problemlösning, resonemang och kommunikation.

Matriser

Ma
Muntligt nationellt prov matematik årskurs 6

Ännu inte nått en godkänd nivå.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Metod och Problemlösning
Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven använder.
Resonemang
Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang.
Resonemang
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang.
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation).