👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Y kap 4 - Algebra

Skapad 2020-02-06 15:56 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 8 Matematik
Algebra

Innehåll

Arbetssätt:

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis
 • Vi kommer att ha räkning enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis
 • Vi kommer att lösa matematiska problem enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis
 • Vi kommer att titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem

 

Material:

Matematikboken Matematik Y samt bokens hemsida www.matematikxyz.com 

 

Bedömning:

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området. 
 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar. 
 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort. 

 

 Bedömningsunderslag: 

 • Skriftliga prov
 • Redovisningar (muntligt och skrifligt) under lektionerna.

 

 Veckoplanering: 

V

Dag

Lektion

Läxa

6

 

Uppstart kap 4

 
 

 

4.1 Algebraiska uttryck

 
 

 

   

7

 

4.2 Mönster

 

 

 

4.3 Uttryck med parenteser

 

 

 

 

Läxa 14

9

 

4.4 Multiplikation av parenteser

 

 

 

4.5 Uttryck med potenser

 

 

 

 

Läxa 15 

10

 

4.6 Ekvationer

 

 

 

4.7 Ekvationer med parenteser

 

 

 

 

Läxa 16

11

 

4.8 Problemlösning med ekvationer

 

 

 

   

 

 

Blandade uppgifter

Läxa 17

12

 

Diagnos kap 4

 

 

 

Träna Tal / Utveckla tal

 

 

 

 

 

13

 

Förmågorna i fokus

 

 

 

   

 

 

 

 

14

 

Repetition + Övningsprov

 

 

 

Prov Kap 4

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9