Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och samspel

Skapad 2020-02-06 16:19 i Skogsbackens Förskola Fristående förskolor
Rörelse och samspel
Förskola
Rörelse och samspel Vattenälvorna

Innehåll

Syfte:
Varför gör vi detta? 

 • utveckla motorik. kroppsuppfattning och koordinationsförmåga 
 • ge utrymme till samspel och turtagning 
 • ge barnen möjlighet att stärka sin självkänsla
 • skapa tillfällen att lyssna och lära sig att ta instruktioner

 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

 • de vanligaste motoriska rörelserna 
 • krypa, rulla, snurra, springa, gå fram, gå bak,hoppa, gå på tå och häl, 
 • övningar med olika bollar
 • planerade aktivitet av pedagogerna varje vecka
 • aktivitet i gymnastiksal och olika utemiljöer
 • dokumentera med hjälp av Ipad ( foto och film ) 

 

Reflektion och Analys
Pedagogers och barns reflektioner

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

 

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: