👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasser

Skapad 2020-02-06 16:25 i Önnerödsskolan Härryda
Grundskola 8 Svenska
Alla språk är uppbyggda av ord. Orden i ett språk delas in i olika grupper för att det ska bli lättare att förstå deras betydelse, vad det är för skillnad på dem och hur det går att kombinera dem för att bygga meningar. Grupperna kallas för ordklasser. Vi ska arbeta med dessa ordklasser: substantiv, adjektiv, verb, adverb, pronomen, prepositioner, interjektioner, konjunktioner och räkneord.

Innehåll

Ämnesmål till dig som elev. Följande ska du lära dig:

 • Du ska kunna känna igen om ett ord tillhör någon av följande ordklasser: substantiv, adjektiv, verb, adverb, pronomen, prepositioner konjunktioner och räkneord.
 • Du ska kunna vissa grammatiska begrepp, som t. ex. svenskans fem olika tempus, adjektivets komparation och begreppen singular och plural samt bestämd och obestämd form.

 Arbetsformer. I undervisningen kommer du att:

 • Vi kommer gemensamt att gå igenom de flesta av ordklasserna - en del av dem mer ingående.
 • Du får arbeta med olika övningsuppgifter.
 • Vi kommer att titta på Grammatikbolaget

Bedömning. Så här kan du visa vad du lärt dig:

 • Grammatikprov v.8
 • Genom muntlig och skriftlig aktivitet i klassrummet.

Uppgifter

 • Läsa och svara på frågor i classroom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Grammatik - ordklasser

E
C
A
Förmåga att identifiera och dela in ord i ordklass
Känner till de vanligaste ordklasserna (substantiv, adjektiv, verb och pronomen) Kan ge några exempel på ytterligare kunskap om de vanligaste ordklasserna. Ex. Du kan några av ordklassernas vanligaste underavdelningar eller visar att du kan använda dina kunskaper
Kan alla ordklasser och kan i hitta exempel på dem i texter. Visar en bredare kunskap om de olika ordklasserna. Ex. Du kan flera underavdelningar. Du kan förklara hur du känner igen några ordklasser och kan använda dina kunskaper
Kan alla ordklasser och kan hitta välvalda exempel på dem i texter. Visar bred kunskap om ordklasserna. Ex. Du är säker på de olika ordklasserna och deras underavdelningar. Du kan förklara vad som utmärker de olika ordklasserna och använder med säkerhet dina kunskaper.