Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matens kemi

Skapad 2020-02-06 17:02 i Vifolkaskolan F-6 Mjölby
Vi kommer lära oss om matens kemi.
Grundskola 6 Kemi
Matens kemi är ett tema som handlar om kemiska ämnen som finns i mat och vilken roll dessa spelar för vår hälsa. Olika ämnen är uppbyggda på olika sätt, har olika egenskaper och har därför olika funktioner i kroppen. För att vi ska kunna jämföra olika alternativ och göra kloka val i frågor som rör mat och hälsa är det viktigt att veta vilka näringsämnen som maten innehåller.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

 • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning till frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

  Genomföra systematiska undersökningar i kemi

  Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Du kommer att arbeta med att:

 • undersöka egenskaper hos olika livsmedel i fast form och i flytande form.

 • lära dig olika metoder för att undersöka om olika livsmedel innehåller stärkelse, socker, proteiner eller fett

 • träna på att skriva hypoteser

 • planera undersökningar

 • dokumentera dina resultat genom att skriva anteckningar till undersökningarna

 • dra slutsatser och jämföra resultat

 • lära dig att säkerhetsregler är viktiga då man arbetar med kemiska ämnen

 • använda alla dina nya kunskaper för att planera och genomföra en serie undersökningar

 • läsa texter om matens innehåll och dess betydelse för hälsan och diskutera hur viktigt det är att dessa ämnen ingår i den mat vi äter samt vilken vad olika naturvetenskapliga upptäckter har betydelse för människors livsvillkor.Läsa om hur man kan bevara mat, förr och nu.

 Det här ska du lära dig/ utveckla dig i: 

 • Genomföra planerade undersökningar i kemi

 • Använda  begrepp och sammanhang som är kopplat till detta arbetsområde

 • Hanterar kemiska ämnen samt övrig utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt

 • Göra förutsägelser, observationer, beskrivningar och hur du dokumenterar resultaten av olika tester

 • Hur maten är uppbyggd, varför vi behöver få i oss vissa näringsämnen.

 • Näringsämnen i mat.

 • Känna till historiska och nutida metoder att få maten att hålla längre

 • Söka information från olika källor, källkritik och använda informationen för att skapa egna texter.

Arbetssätt

 • genomgångar 

 • i par praktiskt (förbereda, utföra, plocka undan, de olika uppdragen)

 • enskilt (göra förutsägelser, föra anteckningar med resultat och reflektion)

 • med att läsa texter om olika näringsämnen och svara på frågor till texterna.

Kunskaperna kommer att bedömas hur väl du har uppnått dem.  Bedömningen kommer att ske genom:

 • Vara aktiv på lektionerna.

 • Genomföra och dokumentera dina uppdrag.

 • Dokumentation vid faktasökning.

 • En undersökning som du själv planerar och genomför.

 • Skriftligt test på de faktakunskaper vi arbetat med.

 

 

E                     C                   A

Planera och genomföra undersökningar av mat så att de blir rättvisa och systematiska.

Använda olika testmetoder för att undersöka om det finns druvsocker, stärkelse,  fett och protein i olika livsmedel

 

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att

formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla

frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt

utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla

frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder

eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

 

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Dokumentera underökningar i text och bild

 

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Ge exempel på kemiska ämnen som finns i mat (t ex druvsocker, stärkelse,  fett, protein, vitaminer och mineraler) och beskriva vilken funktion dessa har i kroppen.

 

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp

Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.

 

.

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.

Resonera om hur kroppen får energi genom mat och koppla ihop det med ämnen i maten och växters fotosyntes

 

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

I utvecklade och underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

 

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling..

Samtala om och diskutera frågor som rör mat och hälsa och vilken betydelse det har för människors levnadsvillkor

 

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

 

Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

 

 

Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

 

Söka information om livsmedels innehåll och påverkan på hälsan och resonera om skillnader mellan olika informationskällor

 

Eleven kan söka natuvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet

Eleven kan söka natuvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet

Eleven kan söka natuvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet

 

Skapa olika typer av texter om mat och näringsämnen där ämnesinnehåll och form anpassas efter sammanhanget

 

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget

         

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: