Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slutuppgift: Den jag var

Skapad 2020-02-06 17:11 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Svenska
Som avslutning på läsprojektet ska vi skriva ett brev där Finn får en chans att berätta sin version.

Innehåll

Brevet 

  

UppgiftDu ska tänka dig in i hur Finn tänkte under den tid som Hilary (jaget) och Finn träffades. 

Finn var ju svår att läsa av, men vid flera tillfällen i boken antyds tankar och känslor. 

 

Använd gärna boken som stöd för ditt skrivande: 
Kap. 4 Första mötet 
Kap. 7 Jaget går bara in i fiskeboden 
Kap. 8 Finn säger: ”Jag är inte så bra på att ha gäster” 
Kap. 10 Jaget vadar, genomblöt. Finn säger: “Du har inte riktigt listat ut hur man gör” 
Kap. 12 Utflykt till grottan 
Kap. 18-19 Vistelsen under påsklovet 
Kap. 21-24 Finn är sjuk 
Kap. 28 Finn på sjukhuset. Hilary (jaget) kommer dit. 

 

Skriv i brevform från Finn till Hilary (jaget). Du ska tänka dig att brevet skrevs när Finn låg på sjukhuset och allt var på väg att avslöjas.  

Din text ska vara ca 300-500 ord. 

Matriser

Sv
Läsprojekt: Den jag var

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Anpassning
Du behöver anpassa sättet att skriva så att det blir mer likt ett brev till den tänkta personen. Ditt brev är inte tillräckligt långt.
Du har anpassat sättet att skriva så att det till stor del passar mottagaren. Ditt brev uppnår önskad längd.
Du har anpassat sättet att skriva så att det till stor del passar mottagaren. Du har även anpassat texten efter vem som har skrivit. Brevet är lagom långt.
Du har anpassat sättet att skriva på ett mycket bra sätt, både när det gäller vem som tar emot brevet och vem som skriver. Brevet är lagom långt.
Innehåll
Du behöver koppla innehållet i brevet mer till händelser i boken.
Du har kopplat innehållet i brevet till någon eller några händelser i boken och återgett dessa på ett enkelt sätt.
Du har kopplat innehållet i brevet till några händelser i boken, och försöker visa på tolkningar hur Finn upplevt och tänkt kring dessa händelser.
Du har kopplat innehållet i brevet till några händelser i boken, och du visar i ditt brev tydliga tolkningar hur Finn upplevt och tänkt kring dessa händelser.
Språkformalia
Du behöver öva mer på språkformalia, t.ex. stavning, stor bokstav, punkt och kommatecken.
Du hanterar språkformalia på en grundläggande nivå. Det förekommer felaktigheter inom t.ex. stavning, stor bokstav, punkt och kommatecken.
Du hanterar språkformalia på en god nivå. Det förekommer inte så mycket felaktigheter inom t.ex. stavning, stor bokstav, punkt och kommatecken.
Du hanterar språkformalia på en mycket god nivå. Det förekommer sällan felaktigheter inom t.ex. stavning, stor bokstav, punkt och kommatecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: