👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla maskiner

Skapad 2020-02-06 17:23 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola 1 – 3 Teknik
Arbete med enkla maskiner (hjulet, kilen, skruven, hävstången, lutande planet och blocket). Utföra enkla undersökningar som behandlar kraft och rörelse samt eget konstruerande.

Innehåll

 

Innehåll

-       Du får lära dig om några viktiga, enkla och mekaniska lösningar (skruven, hjulet, lutande planet, kilen, hävstången och blocket).

-       Du ska få undersöka kraft och rörelse och träna på att göra enkla undersökningar med tydliga instruktioner.

-       Du får träna på att göra hypoteser samt dokumentera dina undersökningar.

-       Du kommer att få diskussionsfrågor som handlar om friktion, jämnvikt och tyngdkraft.

 

 

För att lära dig detta kommer du att få:

- Lyssna när din lärare berättar utifrån flera powerpoints

- Delta i samtal och diskussioner

- Se på olika förklarande filmer

- Utföra och delta på praktiska laborationer

- Lära dig begrepp med hjälp av bildstöd och kooperativa övningar

- Utföra egna konstruktioner kring enkla maskiner

 

 

Begrepp som kommer tas upp:

Hävstång, lutande plan, hjul, kil, skruv, block, hypotes, kraft, friktion, jämnvikt

 

 

För att visa vad du har lärt dig kommer du få

Aktivt delta på lektionerna

Utföra och dokumentera olika laborationer

Aktivt delta på samtal och diskussioner

Utföra en egen konstruktion

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3