👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sopor i retur åk 3

Skapad 2020-02-06 18:14 i Påarps skola Helsingborg
Hur vårt avfall måste ingå i kretsloppet Återanvända och återvinna
Grundskola 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
I samarbete med MIljöverkstaden kommer du att få besöka "Tippen", NSRs återvinningsanläggning. Där får du se vad som händer med våra sopor. Vi kommer att fortsätta arbetet i skolan genom att diskutera, göra undersökningar, öka våra kunskaper och vårt ansvar i hur sopor kan gå i retur.

Innehåll

Sopor i retur - Vad ska vi arbeta med?


Vi kommer att åka buss till "Tippen" och göra ett studiebesök. Där kommer du att få se och lära om olika material och vad som händer när man sorterar dem. Du kommer att få delta i en soplektion som innehåller information om återvinning och praktiska moment. Du kommer att få göra undersökningar och tillsammans med kompisar titta på skolan avfall. Hur sorterar vi på Påarps  skola? Kan vi förbättra något? Vilka idéer och tankar har du om sopor och avfall? Du kommer att få lära genom att läsa, titta på artiklar, filmer och genom att samarbeta med dina kompisar. Du kommer att få presentera dina förslag enskilt och tillsammans med andra i samtal, text, bild och film.

Vad ska du lära? - Vad ska bedömas?

* Du ska kunna beskriva vad några saker är tillverkade av, var de kommer ifrån och hur de kan sorteras

* Du ska kunna diskutera och  jämföra ditt resultat och dina idéer med andras

* Du kommer att bedömas mot kunskapskraven genom kamratutvärdering och genom att dina lärare lyssnar och ser din delaktighet och dina kunskaper i sammanställningar, texter och bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3