👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 3A

Skapad 2020-02-06 18:20 i Påarps skola Helsingborg
Lpp utifrån Favoritmatematik 3A.
Grundskola 3 Matematik
Du kommer att få lära dig mer om talen 0-1000, addition och subtraktion med uppställning och växling. Du kommer också börja med multiplikation och division med uppställning, samt prioriteringsregeln.

Innehåll

Målet med undervisningen är:

Du ska få lära dig:

 • talen 0-1000
 • addition och subtraktion med uppställning och växling
 • uppställning med flera termer
 • sambandet mellan addition och subtraktion
 • multiplikationstabellerna 2-9
 • multiplicera med 10 och 100
 • multiplikation med uppställning
 • problemlösning
 • enkel programmering
 • division
 • sambandet mellan division och multiplikation
 • prioriteringsregeln vid multiplikation och division

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • arbeta laborativt
 • delta i diskussioner
 • spela spel
 • färdighetsträna i din bok, på arbetsblad eller Ipad

 

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du:

 • aktivt deltar i lektionerna
 • visar dina kunskaper i olika sammanhang
 • befäster dina nya matematiska kunskaper
 • använder dig av dina matematiska kunskaper i vardagsnära situationer

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 3A

Rubrik 1

Jag kan
Jag kan
Jag kan
Jag kan
Jag kan
Jag kan
Jag kan
Jag kan
Jag kan
Kapitel 1
Talen 0 till 1000
Att jämföra talen 0 till 1000
Addition med uppställning och växling
Subtraktion med uppställning och växling
Växling över 0
Uppställning med flera termer
Huvudräkning av muntlig uppgift mellan talen 0 till 1000.
Kapitel 2
Sambandet mellan addition och multiplikation
Multiplikation med 5 och 10
Multiplikation med 10 och 100
Multiplikation med 2 och 4
Multiplikation med 4 och 8
Multiplikation med 3 och 6
Multiplikation med 9
Multiplikation med 7
Huvudräkning av muntlig multiplikationsuppgift.
Kapitel 3
Prioriterings-regeln
Strategier för problem-lösning
Multiplikation med uppställning
Multiplikation med uppställning, minnessiffra
Enkel programmering
Välja rätt räknesätt vid problemlösning
Huvudräkning av muntlig multiplikationsuppgift.
Kapitel 4
Delnings-division
Innehålls-division
Att skriva division
Sambandet division och multiplikation
Division med rest
Division med 10
Prioriteringsregler
Proportion-alitet
Huvudräkning av muntlig divisionsuppgift.
Ny aspekt