👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - materials egenskaper åk 3

Skapad 2020-02-06 18:38 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vilka föremål är magnetiska och finns det föremål som leder elektricitet? Vad flyter och vad sjunker till botten i vatten och varför är det så? Vi kommer att ställa frågor och ta reda på svar genom olika experiment.

Innehåll

När: VT-2020

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 •  genomföra en enkel undersökning/experiment
 •   sortera några föremål efter dess egenskaper, magnetiskt, ledningsförmåga samt flyter och sjunker i vatten
 • göra en enkel dokumentation och samtala utifrån den

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 •  dokumentera dina försök i din NO-bok och föra resonemang kring dessa muntligt.
 •  på ett enkelt sätt berätta muntligt eller skriftligt om olika materials egenskaper,  densitet (flyter och sjunker), elektricitet och magnetism.
 • delta aktivt vid ett experiment i par.

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 •  hur olika material runt omkring oss kan sorteras efter ledningsförmåga, flyter eller sjunker i vatten samt magnetism
 •  dokumentera dina experiment med bild och text

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • vi kommer att läsa och göra experiment kring magnetism, densitet  vad som flyter och sjunker samt ledningsförmåga elektricitet, en i taget. 
 • vi kommer att ställa hypoteser, genomföra experimentet och skriva resultat och slutsatser, samt diskutera det vi observerar i gruppen. 
 • dokumentera enkla labbrapporter
 • vi kommer att göra experiment tillsammans och i par samt dokumentera och diskutera våra hypoteser
 • vi kommer att se på utbildningsfilmer för att förtydliga och förklara, samt föra diskussioner kring des

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3