👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen och Matens kemi åk 5

Skapad 2020-02-06 18:58 i Björndammens skola F-6 Partille
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi
Våra kroppar är inte kloka! De vet vad som är bra för oss och talar om det för oss om vi lyssnar. Ju mera du lär dig om din kropp desto bättre kan du ta hand om den. Det här temat kommer därför att handla om hur din kropp är uppbyggd och hur den fungerar och samverkar. Men också vad din kropp behöver för att må bra. Temat kommer också att handla om den mat som du stoppar i dig och vad den hjälper till med i din kropp.

Innehåll

Kroppen och matens kemi

Åk 5

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.
 • planera, genomföra och dokumentera undersökningar.
 • använda kemins och biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska och biologiska samband i kroppen.

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ..

 • beskriva ett organs funktion och placering i kroppen.
 • resonera om vanliga sjukdomar.
 • söka och granska information du söker från olika källor.
 • använda information som du söker i någon framställning, t.ex. en faktatext eller en presentation.
 • resonera om hur maten påverkar kroppen.
 • göra en planering av en undersökning som innehåller en frågeställning, genomförande och material.
 • göra en undersökning utifrån en planering.
 • dokumentera en undersökning i text och bild utifrån en strukturen "laborationsrapport".
 • jämföra olika undersökningar för att göra förbättringar.

Centralt innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av kost. 
 • några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • några historiska och nutida upptäckter om människokroppen och dess påverkan.
 • människokroppens skildringar i t.ex. skönlitteratur och konst.
 • näringsämnen i maten.
 • systematiska undersökningar.

Arbetsformer - Du kommer att arbeta ...

 • individuellt (eget arbete)
 • i grupp.
 • med att se på film.
 • med att läsa olika texter kopplade till människokroppen och mat.
 • planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undersökningar.
 • analysera och reflektera över frågor kopplade till människokroppen och organens samverkan med varandra.
 • analysera och reflektera över frågor kopplade mat och hälsa.
 • med att skapa någon typ av text med hjälp av din kunskap.

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån ...

 • en framställning du väljer att göra (ex. faktatext eller presentation).
 • ett skriftligt prov.
 • systematiska undersökningar vi gör under skoltid.
 • en diskussion du har tillsammans med en klasskamrat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Bi Ke
Människokroppen och Matens kemi

Har ännu inte nått målet
Har nått målet - nivå 1
Har nått målet - nivå 2
Har nått målet - nivå 3
Söka information
Söka information och resonera om källornas användbarhet.
 • Bi  E 6
Du kan ännu inte på egen hand söka naturvetenskaplig information och/eller använder olika källor och/eller resonerar om källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information i texter
Använda informationen som du sökt i någon typ av text.
 • Bi  E 6
Du kan ännu inte använda information du har för att skapa t.ex. en faktatext eller en presentation.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar (ex. faktatext eller presentation) med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar (ex. faktatext eller presentation) med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar (ex. faktatext eller presentation) med god anpassning till sammanhanget.
Genomföra undersökningar
Planera och genomföra systematiska undersökningar.
 • Ke  E 6
 • Bi  E 6
Du kan ännu inte genomföra undersökningar utifrån en planering och/eller hjälpa till att formulera egna frågeställningar.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Dokumentera undersökningar
Dokumentera undersökningar i text och bild.
 • Ke  E 6
 • Bi  E 6
Du dokumenterar ännu inte dina undersökningar i en laborationsrapport.
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Jämföra resultatet
Jämföra resultatet av en undersökning och ge förslag på förbättringar.
 • Ke  E 6
 • Bi  E 6
Du jämför ännu inte dina resultat och andras och ger heller inga förslag på förbättringar.
Du kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen
Du kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Grundläggande kunskaper
Förmågan att använda biologins begrepp samt se biologiska sammanhang.
 • Bi  E 6
 • Bi  A 6
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om biologiska samband och/eller använder begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Samband i människokroppen
Resonera om hälsa och sjukdom och relatera till samband i människokroppen.
 • Bi  E 6
Du resonerar ännu inte om hälsa och sjukdom utifrån samband i människokroppen.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom kan du relatera till några samband i människokroppen
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom kan du relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom kan du relatera till några samband i människokroppen.
Samtal och diskutera
Samtala och diskutera frågor om hälsa.
 • Ke  E 6
Du kan ännu inte diskutera frågor som hälsa genom att t.ex. ställa frågor eller bemöta åsikter.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kemiska samband
Resonera om mat i relation till kemiska samband och hållbar utveckling.
 • Ke  E 6
Du kan ännu inte resonera om mat och relatera till något kemiskt samband.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.