👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten-något vi inte klarar oss utan

Skapad 2020-02-06 19:27 i Hällaryds skola Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Kemi
Om det inte fanns vatten på vår planet skulle det inte gå att leva här. Alla djur och växter behöver vatten för att överleva. Du läser också om vattnets kretslopp och om vattenrening.

Innehåll

Kursplanens syfte

Konkretisering av syfte

I det här arbetsområdet ska du få lära dig om:

 • hur stor del av vår planet som består av vatten, samt var det finns saltvatten och sötvatten.
 • hur vattnet är uppbyggt av vattenmolekyler.
 • vattnets olika former.
 • vattnets väg från fast form... till flytande form... till gasform... och tillbaka igen.
 • hur påverkar salt vatten?
 • ytspänning.
 • vattnets kretslopp.
 • vattenrening.
 • hur man använde is och ånga förr i tiden.

Arbetssätt / Undervisning

Under arbetet kommer du att:

 • arbeta med faktatexter från läroböcker
 • lyssna på lärarledda lektioner
 • titta på film samt diskutera innehållet
 • delta i diskussioner och samtal
 • arbeta enskilt, i grupp och i helklass
 • befästa kunskaper genom att arbeta med olika arbetsblad
 • lära dig viktiga ord och begrepp som vi arbetar med i detta tema
 • genomföra enkla undersökningar
 • dokumentera och jämföra dina undersökningar

Bedömning / Dokumentation

Vi kommer att bedöma:

 • hur du deltar i samtal och diskussioner.
 • hur du söker och använder naturvetenskaplig information i samtal och texter.
 • hur du utför undersökningar (genomförande, dokumentation och jämföra med kamraters resultat)
 • hur väl du använder rätt ord och begrepp.
 • hur du berättar om någon naturvetenskaplig upptäckt som anknyter till vatten och hur det har påverkat människan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Betygsmatris Kemi

På väg
E
C
A
Samtala och diskutera
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentera undersökningar
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med text och bild.
Kemiska sammanhang
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.
Luft & vatten, fotosyntes & förbränning
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur det hänger ihop med fotosyntes och förbränning.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur det hänger ihop med fotosyntes och förbränning.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur det hänger ihop med fotosyntes och förbränning.
Kemiska samband & hållbar utveckling
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Upptäckter och deras betydelse
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.