👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2020-02-06 19:29 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundsärskola 7 – 9 Svenska
Under våren kommer vi att granska olika beskrivande texter från olika media där vi kommer urskilja: struktur, språkliga drag och syfte. Vi jobbar utifrån cirkelmodellen där vi först bygger upp kunskap tillsammans, för att därefter skriva texter tillsammans. Slutligen skriver eleverna egna texter. Vi lägger mest tid på faktatexter.

Innehåll

Det här ska du få lära dig:

- Vad som är kännetecken för beskrivande texter (struktur, språkliga drag & syfte)

- Resonera om handling och budskap i filmer och böcker som vi läser eller ser

- Skriva en egen faktatext 

- Använda rubrik, underrubriker och skriva inledning

- Välja passande bilder till din faktatext

- Göra en presentation i google där du lägger in din text och dina bilder 

- Använda digitala verktyg när du skriver din text. Antingen symwriter eller google drive. 

- Hålla en muntlig presentation i form av att läsa upp din faktatext .

 

 

Så här ska vi jobba:

Läsa olika faktatexter och se på kortfilmer. Bena ut strukturen genom att urskilja: 

 - Rubrik      - Inledning       - Underrubriker      - Bilder

Samtala om och urskilja språkliga drag i texter som vi analyserar:

- jämförande ord (ex högre än, jämfört med...)     - ofta skriven i nutid 

 

 

Skriva egen faktatext där vi använder oss av det vi lärt oss om uppbyggnad, språk och syfte. 

Nyttja digitala hjälpmedel som ex symwriter. Använda talsyntes och rättstavning. 

Lära oss hur man gör en presentation i google. Välja bilder till sin berättelse som läggs in i presentationen. 

 

Förbereda att läsa upp sin berättelse. 

 

Så här visar du vad du kan:

Genom att delta i samtalen när vi pratar om texter och filmer. 

Genom att skriva en egen faktatext och använder dig av hjälpmedel som finns på datorn. 

Genom att välja passande bilder 

Genom att läsa din faktatext 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sv  7-9
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Digitala verktyg för kommunikation.
  Sv  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett inägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  E 9
 • I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
  Sv  E 9
 • Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
  Sv  E 9
 • Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett delvis fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpassning till mottagare och syfte.
  Sv  C 9
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett ändamålsenligt sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte.
  Sv  A 9
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
  Sv  A 9