👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa - Bollspel

Skapad 2020-02-06 20:15 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Under detta arbetsområde kommer vi att fokusera på bollspel. Vi kommer prova på innebandy och volleyboll. Vi kommer utgå ifrån spelet och via spelet lära oss det allra viktigaste.

Innehåll

Syfte: Ämnet idrott och hälsa syftar till att ni ska utveckla allsidiga rörelseförmågor genom att möta olika aktiviteter. Just bollspel är något som kräver både samarbete men också framförallt mod - att våga hantera en boll. Samarbetet i bollspel, eller lagspel är nyckeln bakom ett framgångsrikt lag. 

Undervisning Texten svarar på frågorna:

Tid: v. 6-8

Arbetssätt/ arbetsgång: T ex

  • Teknikgenomgångar
  • Smålagsspel och spel i olika gruppkonstellationer

Lärandemål: vad ska du lära dig?

När vi avslutar detta arbetsområde ska du ha utvecklat din förmåga att: 

- Vara delaktig i och ha utvecklat en större förståelse för bollspel. 

- Använda olika slag i volleyboll

Bedömning, underlag för bedömning är:

- Delaktighet på lektionerna 

Kunskapskrav

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Uppgifter

  • Uppgift

Matriser

Idh
Kunskapskrav Idrott och hälsa

E
C
A
Delta
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.