👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So-prov Samhällskunskap Lag och Rätt

Skapad 2020-02-07 07:41 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
När du har so på blandgruppstiden v. 8 är det skriftlig examination (måndagen den 17/2 eller tisdagen den 18/2) Det här är en sammanställning av det material du behöver och hur du kan tänka när du förbereder dig.

Innehåll

  •  Instuderingsfrågorna. Källa: läroboken Kompass. Du har skrivit alla svar i ditt skrivhäfte. Du ska tänka på att använda de begrepp som är specifika för  ämnet. Du kan tänka på frågorna som begrepps -och faktakunskap men du ska också förstå och kunna använda innehållet i ett sammanhang.
  •  Anteckningar och foton från whiteboarden som handlar om hur de politiska och de rättsliga strukturerna hänger ihop.. Vi kommer att fördjupa oss i detta under v. 7. Det är mycket viktigt att du deltar aktivt i de samtal, diskussioner och övningar som vi arbetar med under lektionerna.
  • Filmen "Varför slog du mig Peter?"  Källa: www.sli.se . Tillhörande arbetsblad där du har övat på att värdera och uttrycka olika ståndpunkter. Arbetsbladet ska vara klart och lämnas in vid provtillfället. Det kommer alltså inga frågor på det på provet men för att var godkänd på arbetsområdet måste du tittat på filmen och arbetat med arbetsbladet.
  •  Filmen Förövaren - vem begår brott och varför? Källa: www.sli.se. Tillhörande arbetsblad där du har övat på att värdera och uttrycka ståndpunkter. Arbetsbladet ska vara klart och lämnas in vid provtillfället. Det kommer alltså inga frågor på det på provet men för att vara godkänd på arbetsområdet måste du ha tittat på filmen och arbetat med arbetsbladet.

Alla är välkomna på resurstiden torsdagen den 13/2 kl 15.30-17.00!