Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkning, hälsa och fattigdom

Skapad 2020-02-07 08:46 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Befolkning, hälsa och fattigdom
Grundskola F – 9 Geografi
Syftet med detta område är att du ska få kunskap om hur jordens befolkning är fördelad och varför den är fördelad på detta sätt samt konsekvenser av detta.

Innehåll

Lärandemål:

 • Jag känner till hur jordens befolkning är fördelad samt vilka orsaker och konsekvenser detta medför.
 • Jag kan göra olika geografiska analyser genom att tyda olika modeller och diagram.
 • Jag kan använda och förklara olika geografiska begrepp, som demografi, HDI och BNP.
 • Jag kan med hjälp av statistik och diagram dra olika slutsatser om befolkningsfrågan.
 • Jag kan diskutera och resonera kring hur en växande befolkning påverkar människor, natur och samhälle.
 • Jag vet vad en befolkningspyramid är och hur man utläser en sådan modell.
 • Jag vet vad den demografiska transitionsmodellen är och vad den betyder.
 • Jag vet vad begreppen migration, immigration, emigration och urbanisering innebär, samt känner till olika orsaker och konsekvenser det leder till.
 • Jag kan resonera om sambandet mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

 

Begreppslista

 

Hur gör vi:

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Clio online
 • Bok - So Direkt Geografi 3 eller Prio 9 Geografi

 

Bedömning

 • Deltagande vid lektion och gruppdiskussioner
 • Resoneringsfrågor 
 • Läxförhör

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Befolkning, fattigdom och hälsa

E
C
A
Samspel människan, samhälle och natur
Når inte kunskapskravet
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Orsaker och konsekvenser
Når inte kunskapskravet
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen.
Du visar att du kan välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Når inte kunskapskravet
Du visar att du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du visar att du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Karta, källor, teorier, metoder och tekniker
Når inte kunskapskravet
Du visar att du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Du visar att du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Hållbarhetsfrågor och förslag på lösningar
Når inte kunskapskravet
Du visar att du kan resonera om frågan att bekämpa fattigdom och du redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du visar att du kan resonera om frågan att bekämpa fattigdom och du redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du visar att du kan resonera om frågan att bekämpa fattigdom och du redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: