👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för åk 1-3 VT 2020

Skapad 2020-02-07 09:06 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Impariamo insieme l'italiano.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna:
-prata om dig själv och din familj.
-prata om känslor, och enkelt kunna uttrycka dina åsikter.
-prata om nummer, färger, veckodagar, väder.
-säga något om Italien.
-alfabetet.
-använda språket under lektionen.
-skriva något enkelt på italienska.
-förstå enkla berättelser och sagor som läses högt eller som du läser själv.
-sammanfatta och återberätta enkla sagor eller historier som läses högt eller som du läser själv.

Arbetsformer och material

Arbetsformer:
-kommunikativa övningar
-individuellt arbete
-individuellt och gemensamt läsning
-individuellt och gemensamt skrivning
-lek
-sång
-teater

Material:
-förenklade litterära verk
-arbetsblad, stencil
-internet
-spel
-film

Bedömning

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:
tala, läsa, skriva och förstå.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3