👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Robinsonad

Skapad 2020-02-07 09:11 i Önnerödsskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att jobba med robinsonader under några veckor. Eleverna kommer läsa delar ur olika robinsonader, en hel bok, samt skriva en egen robinsonad i novellform.

Innehåll

Syftet med ämnet är att eleverna ska få en inblick i en litterär genre, få ta del av vissa betydande verk, samt träna på att skriva berättande text i form av en novell. Dessutom kommer eleverna få träna på att hålla i, och delta i, samtal kring en bok som vi läser tillsammans. 

Undervisningen kommer bygga på att läsa, diskutera och skriva om robinsonader. Vi kommer bland annat använda oss av lärplattformen digilär. Under temats gång så kommer eleverna läsa boken "Kensukes rike", som kommer ligga till grund för de boksamtal som vi kommer ha i mindre grupper. Parallellt med detta så kommer eleverna att skriva egna robinsonader i novellform. 

Temat kommer redovisas på två sätt: dels genom boksamtal som spelas in, dels genom en inlämnad, egenskriven robinsonad. 

Matriser

Sv SvA
Tema: Robinsonad

Skriva

E
C
A
Berättande text
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Tala

E
C
A
Gruppsamtal
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.