👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skederids fritidshem, Fritidsråd

Skapad 2020-02-07 10:12 i Skederids skola Norrtälje
Grundskola F – 6
Vi har fritidsråd 2 ggr/termin där eleverna får möjlighet att påverka verksamheten genom att lämna önskemål på aktiviteter och att utvärdera verksamheten.

Innehåll

Fritidsråd för Skederids fritidshem

Vi vill att våra elever ska vara delaktiga och öva på att få inflytande i verksamheten. Det får de genom att närvara vid fritidsrådet som hålls från vt-21 i tvärgrupper, F-6 i februari, maj/juni, september och december.

I fritidsrådet tas aktuella frågeställningar som rör fritids upp. Eleverna får möjlighet att komma med förslag på fritidshemmets aktiviteter samt att utvärdera de pågående aktiviteterna. Är det något de saknar m.m.

Vad ska jag lära mig?

 •  Du kommer att träna på att prata inför grupp och att lyssna.
 •  Du kommer att få möjlighet att påverka genom att komma med egna förslag och ta ställning till andras förslag. 
 •  Du kommer att träna dig i demokratiska principer såsom majoritetsbeslut och ställningstagande.

Förmågor och Centralt innehåll

Använda dig av ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • Att alla ska uppmuntras att framföra sin åsikt.
 • Ordförande och sekreterare utses vid varje fritidsråd.
 • Vi har fritidsråd i aktivitetsgrupperna 1-5
 • Eleverna får komma med förslag på till våra aktiviteterna samt att utvärdera aktiviteterna i "grupperna"; skogen, lillskogen, ute, inne fk, inne fritids.
 • Vi diskuterar gemensamma regler på vårt fritids och kommer till beslut.
 • Ett protokoll skrivs och hängs upp på anslagstavlan och ett sparas i fritidsrådspärmen.

Hur ser vi att vi når målet?

 • Eleverna ger önskemål och är med och diskuterar under mötet.
 • Genom utvärdering.