Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr eller senare exploderar jag

Skapad 2020-02-07 13:16 i Roslagsskolan Norrtälje
Vi läser boken "Förr eller senare exploderar jag" av John Green och arbetar med läsförståelse.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här arbetsområdet ska ni få läsa och arbeta med boken och filmen "Förr eller senare exploderar jag". Vi kommer inte att läsa boken i sin helhet utan se filmatiseringen av boken som del av läsningen. Under arbetet kommer vi varva läsningen med diskussioner, loggskrivande, ordkunskap och skrivuppgifter. Arbetsområdet kommer pågå under flera veckor under vårterminen.

Innehåll

Syfte - Varför?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Eleverna ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper om hur man formulerar sig och kommunicerar i tal samt hur man kan anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll - Vad?

 • Utveckla din läsförmåga och läsförståelse
 • Analysera och reflektera över innehåll både i tal och skrift
 • Diskutera budskap, teman och motiv tillsammans i mindre grupp och i helklass

Arbetssätt - Hur?

 • Gemensam läsning
 • Skriftlig produktion
 • Reflektera
 • Diskussioner

Bedömning - Vad kommer bedömas?

 • Jag bedömer din delaktighet i diskussionerna
 • Jag bedömer din förmåga att hålla diskussioner igång genom att ställa frågor, diskutera utifrån olika perspektiv och så vidare istället för att hålla med dina kamrater.
 • Jag bedömer din läsförståelse och din skriftliga förmåga utifrån läslogg och skrivuppgifter.

 

 

Uppgifter

 • Läslogg - Förr eller senare exploderar jag

 • Här lämnar du in din färdiga läslogg!

 • Läslogg - Förr eller senare exploderar jag

 • Läslogg - Förr eller senare exploderar jag

 • Läslogg - Förr eller senare exploderar jag

 • Skrivuppdrag - Min goda fe

 • Skrivuppdrag - Min goda fe

 • Skrivuppdrag - min goda fe

 • Skrivuppdrag - min goda fe

 • Skrivuppdrag - Min goda fe

 • Läslogg - "Förr eller senare exploderar jag"

 • Boksamtal

 • Läslogg - Förr eller senare...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Förr eller senare exploderar jag

Ej godtagbara kunskaper
Lägre
...
Högre
Lässtrategier
Ännu inte nått godkänd nivå.
Eleven kan läsa skönlitteratur /.../ med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier /.../.
Eleven kan läsa skönlitteratur /.../med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier /.../.
Eleven kan läsa skönlitteratur /.../med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier /.../.
Läsförståelse och textkoppling
Ännu inte nått godkänd nivå.
Genom att göra enkla sammanfattningarav olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningarav olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningarav olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Reflektion
Ännu inte nått godkänd nivå.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Samtala om boken och dess upphovsman
Ännu inte nått godkänd nivå.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Diskutera historiska och kulturella sammanhang
Ännu inte nått godkänd nivå.
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: