Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP- Albanska modersmål 1-3

Skapad 2020-02-07 13:38 i Östra Karups skola Båstad
Denna PP gäller för ämnet modersmål i Albanska
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Att tänka,kommunicera och läsa på modersmålet är en "perla"som bör inte förintas utom belönas. Vi jobbar under VT med material som stärker elevernas språk förmåga och vecker intrese för vidare utveckling i språk förmågor med olika momenter som PP kräver.

Innehåll

Syfte

De målen från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehål

Koppla de punkterna i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål för eleven

-att kunna läsa alfabetet, enkla ord och korta meningar (enkel text),

-att kunna tala tidligt, berätta spontant så att motagare förstår, svara kort på frågor

-att kunna skriva enkla ord och korta meningar 

Arbetsformer och materiel

Arbetet sker både gruppvis och individuelt (gruppövningar, grupparbete, temaarbete, enskildarbete, framträdande)

Materiel:läroböcker, övningsbok, tidningar, litteratur, ets.

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

-din förmåga att vara delaktig (aktiv) i våra diskussioner, uttal

-din läsförmåga och läsförståelse,

-din förmåga att skriva korta ord och enkla meningar, övningar om rätt stavning,sina egna berättelser om teman som vi jobbar med under terminens gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
PP i Modersmål-Albanska för åk 1 - 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Läsa
Du läser alfabetet och känner till läsriktningen. Du jämför ljud i modersmålet och svenska.
Du läser korta ord och rättar dig själv ibland.
Du läser korta meningar och rättar dig själv.
Du läser med flyt och förståelse åldersanpassade texter och listar ut längre, obekanta ord med hjälp av de ord som du redan förstår.
Du läser flytande med god läsförståelse för olika ändamål: sökläsning, översiktsläsning, djupläsning oavsett text, t.ex. enkla kapitel böcker.
Skriva
Du skriver av enkla enstaviga och fåstaviga ord.
Du skriver själv korta ord och fraser. Det förekommer stavnings- och gramatiska fel som kan störa förståelsen.
Du skriver enkla meningar om välbekanta ämnen. Det förekommer färre stavnings- och grammatiska fel, budskap framgår tydligt.
Du skriver mer utvecklade meningar och korta berättande, beskrivande eller informerande texter om för dig välbekanta ämnen.
Du skriver berättande, beskrivande eller informerande texter som berör för dig välbekanta ämnen och även ämnen bortom din vardag.
Tala och samtala
Du säger ord, fraser och meningar.
Du berättar enkelt om dig själv och din omgivning.
Du berättar om dig själv och din omgivning med till en vis del utvecklade meningar.
Du berättar om saker och ting bortom din vardag med utvecklade meningar. Du berättar/återberättar i grovt drag en text/ en händelse.
Du återberättar en text (en berättelse, en saga, en myt) på ett detaljerat sätt. Berättandet sker för olika mottagare.
Lyssna och förstå
Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag. Du följer enkla instruktioner.
Du förstår en enkel saga. Du förstår och följer instruktioner som består av flera led.
Du följer en längre dialog som även berör ämnen bortom din egen vardag.
Du förstår innehållet i åldersanpassade TV program/film.
Du förstår åldersanpassade texter vid högläsning.
Berättande texter och sakprosatexter
Du känner till ramsor och rim ur modersmålets tradition.
Du känner till gåtor, sagor och myter från områden där modersmålets talas.
Du känner till och återberättar själv en saga från områden där modersmålets talas.
Du deltar aktivt i diskussion kring berättande, beskrivande eller förklarande texter med anknytning till traditioner från områden där modersmålet talas.
Du känner till berättande och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.
Språkbruk
Du namnger färger, kroppsdelar, former, mat, växter, djur, klädeplagg och andra saker som berör din vardag.
Du namnger tidbegrepp, veckodagar, månader och årstider.
Du utrycker känslor och åsikter med flera ord.
Du beskriver en person, ett djur, en sak, en händelse eller en upplevelse på ett detaljerat sätt.
Du använder dig av ord och begrepp för att utrycka känslor, åsikter och kunskaper på ett detaljerat sätt.
Kultur och samhälle
Du känner till lekar från områden där modersmålet talas.
Du berättar om några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Du gör enkla jämförelser av högtider/traditioner från områden där modersmålets talas med svenska förhållanden.
Du pekar ut ursprungslandets huvudstad i en kartbok.
Du beskriver flera högtider/traditioner från områden där modersmålets talas på ett detaljerat sätt.

Ml
PP-Modersmål i Albanska 1-3

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: