👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Artisterna - språk, kommunikation & matematik

Skapad 2020-02-07 15:31 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Språk & kommunikation + matematik

Innehåll

 

Planering Vt 2020

 


Mål (Lpfö)

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta uttrycka tankar, ställa frågor argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med olika syfte”

 

”Förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp”

 

 

 

 

 

Frågeställning utifrån strävansmålet: 

 

• Hur tar barnen sig an matematiska problem?
• Hur använder barnen språket i olika sammanhang?

  

 

 

Kriterier för strävansmålet 

 

• Vi vill att barnen ska få förståelse för hur man löser olika matematiska problem, att inget är rätt eller fel och att samma problem går att lösa på flera olika sätt.

 

• Vi vill ge barnen kunskap och verktyg för att kunna utveckla språket på ett lustfyllt sätt.


 

 

Nuläge : 

 

(Februari -20) Vi upplever att barngruppen har ett stort intresse för rollekar och att gestalta både böcker vi läst samt sagor. Vi kan även se att barnen fått ett stort intresse för alfabetet, skriftspråket, samt matematik. När det gäller matematik är de mest inne på mönster, sortering och former. 

 

 

 

 

Metoder för att nå målet: 

 

• Vi kommer att använda oss av sagor som en lustfylld utmaning av språket. Då vi kommer att berätta sagor, gestalta sagor tillsammans med barnen, utmana och leka med fantasin och låta barnen göra deras egna sagor.

• Vi kommer att ge barnen redskap för att lösa olika matematiska problem. Detta kommer vi främst ha fokus på under våra utedagar, då barnen bland annat kommer få matematiska uppdrag.

• Vi vill bibehålla deras intresse för bokstäver och att skriva. Detta kommer vi göra genom olika stenciler (som de själva är med och väljer ut), språkutvecklande spel och magin med böcker och sagor. 

• Vi kommer att arbeta både i storgrupp samt i smågrupper, detta beroende på aktivitet. 

• Vi kommer att ge barnen kunskap om matematik och olika matematiska begrepp.

 

 

 

 

 

Vi kommer arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken: 

 

Variation - Vi använder oss av olika variationer så barnen får se på skillnader både i matematik (ex. former) och språk & kommunikation (ex. sagor/böcker). Vi kommer även variera med att arbeta i både mindre grupper samt i helgrupp.

 

Inramning - Vår undervisning under utedagen kommer att fokusera på matematik, och undervisningen resterande två dagar kommer att fokusera på språk och vårt projekt med Sagor. 

 

Mönster görs synliga - Vi kommer att undervisa i hur en saga kan vara uppbyggd och hur de olika bokstävernas enskilda språkljud kan bli till ord. 

 

Matematik handlar till stor del om att strukturera och se mönster. Genom att arbeta med fysiska mönster (pärlplattor pussel) har barnen lättare att upptäcka dessa i matematiken. Att utforska form och mönster är att erfara geometrins grunder och utgör en del av barnets utveckling av rumsuppfattning. 

 

Samordning av perspektiv - Vi vill skapa en ömsesidighet i kommunikationen med barnen, för att skapa en förståelse för allas olika tankar och att uppfattningar och förståelse för saker varierar.

 

Från lokalt till expansivt språk - Vi kommer att använda oss av de rätta begreppen inom matematik. Vi kommer att arbeta med återberättande vid sagoläsning för att stärka barnens ordförråd.  

 

Barn behöver stöttas och utmanas - Genom att inta barnens perspektiv kan vi antingen stötta eller utmana dem vidare så att ett lärande sker.

 

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande? - Vi använder oss av lärloggarna för att dokumentera barnens förändrade kunnande.