👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPANSKA T2 2020 Natalia García

Skapad 2020-02-07 16:25 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv. Under undervisningen ska vi jobba med den kommunikativa förmågan. Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till. Vi ska jobba också med förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

Innehåll

 

PLANERING VT 2020 SPANSKA Natalia García

 

Vecka

Sidorna i boken

Kommentar

Egen planering

3

Textboken

s.26–27

Övningsboken

s.52–58

Kap.6

·       Tala om var man har ont

·       Några kroppsdelar

·       Fylla i personuppgifter på en blankett

·       Använda ”estar” i presens

 

 

4

Textboken s.28–29

Övningsboken s.59–68

Kap.7

·       Jämföra personer och saker (adjektivets komparation)

·       Några geografiord

·       Frågeord

 

5

 

Kap.8

 

6

 

 

Läxförhör kap. 7 och 8

Repetition kap. 5-8

 

7

 

Repetition kap.5-8

PROV KAP.5-8

 

   8

 

MUNTLIGT, LÄS OCH HÖRFÖRSTÅELSE KAP. 5-8

 

9

 

 

SPORTLOV

 

10

Textboken s.36–37

Övningsboken s.81–88

Kap.9

·       Berätta vad du har gjort (verb i perfekt)

 

11

 

 

Kap. 9

 

12

Textboken s.38–39

Övningsboken s. 89–93

Kap.10

·       Samtala mer i perfekt, t.ex. berätta

vad du har gjort under dagen eller i

helgen.

 

  13

 

Uppgiften ”Qué has hecho el fin de semana?”

Filmen

 

14

Textboken s.40–41

Övningsboken

s.94–102

Kap.11

·       Berätta var saker finns (bakom, bredvid, osv.)

·       Samtala om vad som finns där du bor.

 

 

15

 

Kap. 11

Uppgiften ”Hur firar man påsk i olika Spansktalande länder?”

 

16

 

 

 

PÅSKLOV

 

17

Textboken s.42–43

Övningsboken s.103–111

Kap. 12

·       Fråga efter vägen

·       Bestämma vad och när du ska träffa

Någon.

 

  18

 

Repetition kap.11 och 12

 

19

 

Repetition kap. 9–12

 

20

 

PROV KAP. 9–12

 

21

 

 

MUNTLIGT, HÖR OCH LÄSFÖRSTÅELSE

 

22

 

FILMEN

BETYGSAMTAL

OMPROV

 

  23

 

ÖVRIGA UPPGIFTER

 

24

 

 

SISTA VECKAN – SKOLAVSLUTNIN

 

 

 

 

 

 

Lycka till!