Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA.ALGEBRA och MÖNSTER.År 6, Vt 2020

Skapad 2020-02-08 09:52 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Matematik
Algebraisk kunskap kan beskrivas som att man genom att använda bokstavsbeteckningar i stället för tal, kan uttrycka beräkningar på ett generellt sätt. Kunskaper om likhetstecknets innebörd, bokstavsbeteckningar och variabelbegreppet är tillsammans med kunskaper i aritmetik viktiga byggstenar inom det algebraiska området. De ligger till grund för förståelsen av ekvationer, algebraiska uttryck, funktioner, formler och grafer.

Innehåll

Centralt innehåll i kunskapsområdet

När du arbetar med det här kunskapsområdet får du möjlighet att lära dig... 

 

  • i vilken ordning räknesätten ska utföras (prioriteringsregler)
  • teckna och tolka matematiska uttryck för olika situationer, utan och med variabler
  • förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler
  • konstruera och beskriva mönster
  • teckna och lösa ekvationer
  • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

 Arbetsformer

För att du ska få möjlighet att nå de uppsatta målen kommer du att få möta och bearbeta arbetsområdenas innehåll på många olika sätt. Under lektionstid kommer vi att ha såväl gemensamma genomgångar som par- och gruppövningar. Viss tid kommer du att arbeta självständigt. Du kommer att ha tillgång till olika sorters läromedel och vi kommer att ha diskussioner och resonemang. I en del arbetsområden ingår laborationer av olika slag. 


Bedömning

Du bedöms …
- på vilket sätt du visar förståelse för de aktuella begreppen
- på vilket sätt du genomför dina uppgifter och utför problemlösningar
- på vilket sätt du redovisar dina uppgifter och problemlösningar (strukturerat och med lämpligt/korrekt matematiskt språk)
- på vilket sätt du tolkar och analyserar dina resultat
- på vilket sätt du deltar i matematiska resonemang, tar del av andras argument och för diskussioner framåt

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång, och efter att ett arbetsområde har avslutats,såväl muntligt
som skriftligt. Du kommer att få återkommande respons på vad du kan utveckla vidare.

 

Litteratur 
Undvall m fl Matematikboken Gamma Liber AB, 2016

Matriser

Ma
MA.Lätt prioritet.Vt 2020

Uppgift 1a
230 + 10 • 5 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1b
(230 + 10) • 5 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1c
230 - 10 •5 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1d
(230 - 10) • 5 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 2a
95 - 5 • 8 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 2b
(95 - 5) • 8 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 2c
95 + 5 • 8 + 4 • 20 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 2d
95 + 5 • 8 - 4 • 20 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3a
70 + 30 • 5 + 15 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3b
70 + 30 • (5 + 15) =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3cc
(70 + 30) • 5 + 15 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3d
(70 + 30) • (5 + 15) =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 4a
15 • 6 + 4 • 20 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 4b
15 • (6 + 4) • 20 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 4c
15 • 6 - 4 • 20 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 4d
.
15(6 - 4) • 20 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

OMDÖME

Om både fel och rätt är iklickat betyder det att du räknat fel men behandlat prioriteringsreglerna rätt.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du har inte visat grundläggande kunskaper om prioriteringsregler. Du behöver öva mer på detta. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du har visat grundläggande kunskaper om prioriterings- regler och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Du behöver öva mer på detta. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du har visat goda kunskaper om prioriteringsregler och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Ma
MA.Diagnos 4.År 6.Vt2020

Uppgift 1

Beräkna
a
17 + 3 • 4 =
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar
b
40 /2 - 30/6 =
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 2

En glass kostar 18 kr.
Teckna ett uttryck för vad du får tillbaka på 100 kr om du köper x st glassar.
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 3

Vilket är nästa tal i talföljden?
a
5 11 17 23 ?
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar
b
81 27 9 3 ?
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 4

Teckna ett uttryck för omkretsen av figuren. Förenkla sen uttrycket.
a
Likbent triangel med sidorna 2a och basen 3a.
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar
b
Rektangel med långsidorna 2x och kortsidorna y.
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 5

Om a=3 och b=2, ville värde får då följande uttryck?
a
2a - b
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar
b
3a + 5b
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 6

Lös ekvationerna.
a
4x - 3 = 17
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar
b
4 = y/3 + 2
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 7

Hur många tändstickor är det i varje ask?
Lös ekvationen 3x + 2 = 11 (tre askar med x stickor i varje)
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 8

Pröva om x = 9 är en lösning till ekvationerna.
a
2x - 5 = 11
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar
b
10 = x/3 + 7
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar

OMDÖME

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du har inte grundläggande kunskaper om kunskapsområdet. Du behöver öva mer på detta. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du har visat grundläggande kunskaper om arbetsområdet och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Du behöver öva mer på detta. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du har visat goda kunskaper om arbetsområdet och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ma
MATEMATIK.GEOMETRI. År 6. PROV. Vt 2020

OLIKA SLAGS VINKLAR

SPETSIGA
Inte svarat/svarat fel Du behöver öva mer på detta.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
TRUBBIGA
Inte svarat/svarat fel Du behöver öva mer på detta.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
RÄTA
Inte svarat/svarat fel Du behöver öva mer på detta.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
VINKLAR (Mäta/Räkna ut)
Inte svarat/svarat fel Du behöver öva mer på detta.
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.

OMKRETS/AREA

REKTANGEL OMKRETS
Inte svarat/svarat fel Du behöver öva mer på detta.
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
REKTANGEL AREA
Inte svarat/svarat fel Du behöver öva mer på detta.
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
KVADRAT OMKRETS
Inte svarat/svarat fel Du behöver öva mer på detta.
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
KVADRAT AREA
Inte svarat/svarat fel Du behöver öva mer på detta.
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
TRIANGEL OMKRETS
Inte svarat/svarat fel Du behöver öva mer på detta.
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
TRIANGEL AREA
Inte svarat/svarat fel Du behöver öva mer på detta.
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
SAMMANSATT FIGUR OMKRETS
Inte svarat/svarat fel Du behöver öva mer på detta.
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat mycket goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
SAMMANSATT FIGUR AREA
Inte svarat/svarat fel Du behöver öva mer på detta.
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat mycket goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
ENHET (OMKRETS)
Du anger oftast/alltid ingen/fel enhet.
Du anger oftast/alltid rätt enhet.
ENHET (AREA)
Du anger oftast/alltid ingen/fel enhet.
Du anger oftast/alltid rätt enhet.

VOLYM

VOLYM (1 cm^3- Kuber)
Inte svarat/svarat fel Du behöver öva mer på detta.
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat mycket goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
VOLYM RÄTBLOCK
Inte svarat/svarat fel Du behöver öva mer på detta.
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat mycket goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
ENHET (VOLYM)
Du anger oftast/alltid ingen/fel enhet.
Du anger oftast/alltid rätt enhet.

OMDÖME

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du har inte grundläggande kunskaper om det här kunskapsområdet. Du behöver öva mer på detta. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du har visat grundläggande kunskaper om det här kunskapsområdet och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du har visat goda kunskaper om det här kunskapsområdet och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du har visat mycket goda kunskaper om det här kunskapsområdet och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

........................................................................
..............................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................


Ma
MATEMATIK.GEOMETRI. År 6. SKALA & TRIANGEL. Vt 2020

SKALA

MÄT och BERÄKNA
Inte svarat/svarat fel Du behöver öva mer på detta.
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat mycket goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
RTNING AV ETT RUM
Inte svarat/svarat fel Du behöver öva mer på detta.
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat mycket goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
POJKE
Inte svarat/svarat fel Du behöver öva mer på detta.
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat mycket goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
KARTA
Inte svarat/svarat fel Du behöver öva mer på detta.
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat mycket goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.

TRIANGLAR

TRIANGEL (1) OMKRETS
90°
Inte svarat/svarat fel Du behöver öva mer på detta.
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat mycket goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
TRIANGEL (2) OMKRETS
Utanförliggande höjd
Inte svarat/svarat fel Du behöver öva mer på detta.
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat mycket goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
TRIANGEL (1) AREA
Inte svarat/svarat fel Du behöver öva mer på detta.
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat mycket goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
TRIANGEL (2) AREA
Utanförliggande höjd
Inte svarat/svarat fel Du behöver öva mer på detta.
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat mycket goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.

ENHETER

ENHET (OMKRETS)
Du anger oftast/alltid ingen eller fel enhet.
Du anger oftast rätt enhet.
Du anger alltid rätt enhet.
ENHET (AREA)
Du anger oftast/alltid inge eller fel enhet.
Du anger oftast rätt enhet.
Du anger alltid rätt enhet.

OMDÖME

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du har inte grundläggande kunskaper om det här kunskapsområdet. Du behöver öva mer på detta. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du har visat grundläggande kunskaper om det här kunskapsområdet och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du har visat goda kunskaper om det här kunskapsområdet och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du har visat mycket goda kunskaper om det här kunskapsområdet och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

........................................................................
..............................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: