👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moment 2 ÅK 6 SV/SVA Resonerande/förklarande text

Skapad 2020-02-09 09:16 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska som andraspråk
Resonerande/förklarande text ÅK 6

Innehåll

Hej!

Här är planeringen för moment 2 - att skriva resonerande text.

Förutom att vi kommer skriva en resonerande text kommer vi under detta moment att fokusera på läsförståelse samt behandla ämnet sociala medier och kompisar. De resonerande texten kommer att handla om ungas liv på nätet/sociala medier. 

v.7 Vi avslutar föregående tema samt reflekterar hur nationella provet kändes. Vi firar att vi är klara med den delen. Vi startar moment två med att diskutera ämnet samt göra korta uppgifter om temat. Vi kikar på betygsmatrisen för resonerande text och planerar för ämnet vi ska behandla. 

v.8 Arbete i Gleerups med avsnittet "Identitet". Vi kommer arbeta med läsförståelse om ämnet identitet. Mycket begreppsförståelse samt läsning mellan raderna. Detaljplanering om avsnittet finns i Gleerups. 

v.9 Sportlov

v.10 Hur skriver man en resonerande text? Genomgång och övningar kopplade till texttypen resonerande text. Vi påbörjar högläsning av ny bok.

v.11 Fortsatt arbete med Gleerups. Jag, Johanna, har nationella prov med ÅK 9 tisdag och torsdag vilket gör att ni har vikarie två lektioner denna vecka. 

v.12 Vi börjar med den resonerande texten. 

V.13 Inlämning av resonerande text. Kamratrespons. 

Matriser

SvA
Förklarande texter

SYFTE

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Förstår vad orsak och verkan är. Kan identifiera en förklarande text.
Kan redogöra för några områden där förklarande texter skrivs. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att syftet med en förklarande text är att förklara ett fenomen eller hur något fungerar. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att det finns olika typer av förklaringar, som anger orsak/ verkan eller som beskriver processer. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.

INNEHÅLL

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Innehållet är begripligt men ej anpassat till uppgiften.
Innehållet är begripligt och i viss mån anpassat till uppgiften. Innehåller enkla resonemang.
Innehållet är tydligt och anpassat till uppgiften. Innehåller utvecklade resonemang.
Innehållet är tydligt och väl anpassat till uppgiften. Innehåller väl utvecklade resonemang.

STRUKTUR

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Skriver observationer och kommenterar dessa.
Börjar använda strukturen för en förklarande text.
Planerar och organiserar information enligt strukturen för en förklarande text.
Kan självständigt söka, planera, organisera och presentera information, så att förklaringen blir tydlig och lätt att följa.
Definition:
Skriver personligt, ”jag ska berätta om …”
Försöker skriva en inledande definition.
Skriver en inledande definition
Inleder med en tydlig och välformulerad definition av fenomenet.
Förklaring:
Förklarar genom att använda ett personligt språk, t.ex. ”det få mig att frysa” istället för ”det sänker kroppstemperaturen”.
Förklarar genom att använda sambandet mellan orsak och verkan, t.ex.” om….så, därför, eftersom …”
Förklarar sambandet mellan orsak och verkan i logiska steg..
Knyter effektivt ihop information för att tydligt, stegvis och logiskt visa sambandet mellan orsak och verkan
Sammanfattning:
Har ingen sammanfattning.
Har en enkel sammanfattning.
Sammanfattar de viktigaste stegen i ett avslutande stycke.
Skriver en tydlig sammanfattning som innehåller de olika stegen i förklaringen

SPRÅKLIGA DRAG

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Använder inte de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Textbindning:
Försöker förklara men använder ej sambandsord för orsak/verkan.
Använder enkla sambandsord för orsak/verkan.
Använder ett varierat urval av sambandord för orsak/verkan.
Varierar sambandsorden för orsak/verkan och anpassar dem efter innehållet och målgruppen.
Meningskonstruktion:
Skriver enkla meningar.
Försöker skriva komplexa meningar.
Skriver komplexa meningar för att tydliggöra information.
Skriver komplexa meningar för att tydliggöra information, sammanfatta innehåll och skapa sammanhang.
Ordval:
Har ett enkelt ordval.
Använder några ämnesspecifika ord.
Använder mestadels ämnesspecifika ord.
Använder ämnesspecifika ord och ger definitioner där det behövs.