👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutioner

Skapad 2020-02-09 17:09 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Historia
Stora förändringar skedde i samhället under 1700-talet och 1800-talet som ligger till grund för det samhälle vi har idag. Vi kommer att fokusera på amerikanska revolutionen, franska revolution och industrialisering under denna kurs.

Innehåll

Revolutioner

 

 

 

Vad?  

Du kommer att läsa om den amerikanska revolutionen, den franska revolutionen och industrialiseringen

 

Varför?

 Det som hänt förr påverkar vårt samhälle mycket och det som har hänt i historien påverkar det som händer idag. Den kunskapen leder till att du kommer att få en förståelse för att den tid du lever i också kommer att påverka framtidens samhällen och din syn på framtiden präglas av vad som hänt tidigare i historien.

 

Bedömning

- Bedömning kommer att ske under lektionerna, vid ett begreppsförhör och vid ett par provtillfällen. Du bestämmer själv om du vill göra det muntligt eller skriftligt.

 

 

 Uppifter du ska kunna svara på  efter kursen ”Revolutioner”

 

 

1.    När inträffade den industriella revolutionen?

 

2.    Vilka var orsakerna till att industriella revolutionen kom igång och vilka var orsakerna till att den startade i Storbritannien?

 

3.    Beskriva levnadsvillkoren för människorna under denna tidsperiod.

 

4.    Räkna upp konsekvenser av industriella revolutionen.

 

5.    När inträffade den amerikanska revoluitionen?

 

6.    Vilka följder/konsekvenser fick den amerikanska revolutionen?

 

7.    Vilka var orsakerna till att den franska revolutionen bröt ut?

 

8.    Synen på mycket i samhället ändrades under 1700-talet.

Vilka var de gamla idéer som ”åkte ut” och vilka var de nya som ”kom in”?

 

9.    Vilka följder/konsekvenser fick den franska revolutionen?

 

 

10. Du kan använda historiska källor för att få kunskper om tidsperioden och kritiskt kunna undersöka en källa.

 

11. Kunna förstå och använda begrepp

 

12. Känna till några personer från tidsperioden.

 

 

13. Känna till och kort förklara de tre politiska ideologier som uppstod under denna period.

 Material

 

PP:arna som tillhör kursen ligger under uppgifter.

Uppgifter

  • PP Amerikanska revolutionen

  • PP Franska revolutionen

  • PP Industrialiseringen

  • Begrepp

Matriser

Hi
Revolutioner

Rubrik 1

Ännu inte nått E
E
C
A
Kunskaper
Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Levnadsvillkor
Resonera om människors levnadsvillkor
Enkla och till viss del underbyggda resonemang
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Källor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Begrepp
kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Förstår hälften av begreppen och använder begreppen på ett i huvudsak fungerande sätt
Förstår drygt hälften av begreppen och använder begreppen på ett relativt väl fungerande sätt.
Förstår nästan alla begrepp och använder begreppen på ett väl fungerande sätt.