Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - Champ 4

Skapad 2020-02-09 20:48 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 4 Engelska
I engelskan kommer vi att använda oss av Champ 4 samt andra texter och medier. Engelska är nyckeln till den stora världen och under arbetets gång kommer du att få en större kunskap i ämnet. På lektionerna kommer du få möta olika typer av texter, grammatik, ord och fraser med hjälp av våra vänner Becky och Henry Champ.

Innehåll

Syfte och mål

I Champ 4 får eleverna utveckla förmågan att:

- lyssna på olika typer av texter och media samt förstå dess innehåll.

- läsa olika typer av texter samt tolka och resonera kring innehållet.

- använda olika strategier för att göra sig förstådd i olika sammanhang.

- använda och anpassar språket efter situation och mottagare.

- analysera och reflektera kring olika situationer och sammanhang där engelska används runtom i världen.

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

• lyssna och försöka förstå vad som sägs i klassrummet (samtal, instruktioner, genomgångar, warm up, etc.).

• lyssna till olika slags texter och reflektera kring innehållet.

• lyssna till olika slags hörövningar och reflektera kring innehållet.

• använda olika strategier för att ta till sig texters och hörövningars innehåll.  

• läsa olika slags texter och visa på läsförståelse genom att arbeta med olika läsförståelseuppgifter.

• läsa instruktioner.

• skriva olika slags texter på engelska.

• träna stavning och att skriva meningar på engelska.

• anpassa engelskan efter sammanhang och situation.

• träna grammatik.

• samtala om de olika texterna i klassrummet samt svara på frågor muntligt.

• träna intonation, betoning och uttal.

• delta i muntliga övningar, presentera sig själv och andra, spela upp dialoger och framföra egna åsikter.

 

Vad bedöms?

 

Elevens förmåga att:

- ta till sig innehållet vid hörövningar, diskussioner etc.

- reflektera kring texters och andra mediers innehåll och budskap.

- läsa olika typer av texter på engelska (läsförståelse).

- skriva olika texter på engelska och anpassa språket efter situation.

- samtala och diskutera på engelska, genomföra muntliga presentationer

Matriser

En
Engelska årskurs 4

Insats krävs
Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
LÄSA
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven börjar förstå och visar på en viss läsförståelse. Eleven behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Eleven utvecklar läsförståelsen. Eleven visar på förståelse. Eleven kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Eleven behärskar läsförståelsen. Eleven visar aktivt på förståelse. Eleven kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Eleven utvidgar läsförståelsen. Eleven visar självständigt och aktivt på förståelse. Eleven genomför utmanande uppgifter med gott resultat.
LYSSNA
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven börjar förstå och visar på en viss hörförståelse. Eleven behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Eleven utvecklar hörförståelsen. Eleven visar på förståelse. Eleven kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Eleven behärskar hörförståelsen. Eleven visar aktivt på förståelse. Eleven kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Eleven utvidgar hörförståelsen. Eleven visar självständigt och aktivt på förståelse. Eleven genomför utmanande uppgifter med gott resultat.
TALA
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig med fraser, ord och meningar. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
Eleven börjar vilja formulera och uttrycka sig. Eleven behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Eleven utvecklar aktivt sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Eleven kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Eleven behärskar förmågan att aktivt och självständigt formulera och uttrycka sig. Eleven kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Eleven utvidgar aktivt och självständigt sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Eleven genomför utmanande uppgifter med gott resultat.
SKRIVA
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig med med fraser, ord och meningar. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
Eleven börjar vilja formulera och uttrycka sig. Eleven behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Eleven utvecklar aktivt sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Eleven kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Eleven behärskar förmågan att aktivt och självständigt formulera och uttrycka sig. Eleven kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Eleven utvidgar aktivt och självständigt sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Eleven genomför utmanande uppgifter med gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: