👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt om Dinosaurier

Skapad 2020-02-09 22:38 i 224591 Förskolan Spåret Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vad är en dinosauries liv?

Innehåll

Vad – ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära om? 

Barnen visar ett intresse för dinosaurier och bygger hus till dem, där de kan bo och få äta. Detta intresse ska vi vidare utveckla och ge barnen en större förståelse för vad en dinosaurie är, vad de heter, hur de levde, hur en dinosaurie föds, hur deras skelett såg ut, om de lever än idag.

Varför- vad är syftet?

Detta är för att bygga en förståelse för jordens uppkomst och att det har funnits andra som bott här på jorden. Även att få utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och få vara med och påverka sin lärandeprocess. Barnen får möjlighet att lära sig nya begrepp och träna på matematik, språk, skapande, finmotorik, teknik och vetenskap.

Hur?

Genom  att vi går till biblioteket och lånar olika böcker om dinosaurier.

Genom filmer får barnen studera hur dinosaurier rör sig och låter, även hör vad de heter. 

Röra oss som dinosaurier, hur en dinosaurie rör sig.

Skapa med lera och annat material tillsammans med barnen olika dinosaurier och deras värld.

Från ägget till fullvuxen dinosaurie.

Vem?

Vi pedagoger ska skapa oss en förkunskap om dinosaurier  så att vi kan lättare tillsammans med barnen beskriva dinosaurier. Eftersom att  många av dinosauriernas namn är olika och krångliga att uttala så måste vi ha en förförståelse för de olika namnen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18