👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3 Alla hjärtans dag

Skapad 2020-02-10 08:05 i Allö förskola Kristianstad
Förskola
Boken: Var snäll! Tack!

Innehåll

PLANERAD UNDERVISNING

1. Barnens behov

Barnen får möjlighet att lära sig uttrycka omtanke i ord och handling och därmed skapa förutsättningar för ett bättre klimat i gruppen. 

 

2. Mål och syfte från läroplanen

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

 

I förskolans uppdrag ingår också att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner och historia, språk och kunskaper - från en generation till nästa. 

 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.  

 

/estetiska uttrycksformer/ Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. 

 

Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.  

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin 

 

 • förmåga att skapa, samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. 

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.Förskollärare ska ansvara för att/varje barn

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling.

 

Arbetslaget ska 

 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen3. Konkretisera mål

 Barnen får möjlighet att prata, kompromissa och samarbeta. 

 

4. Förväntat lärande

Barnen kan uttrycka omtanke genom ord eller handling. 

Barnen använder färger som kännetecknas med alla hjärtans dag i sitt eget skapande.  

 

5. Metod

 • Läsa boken: Var snäll! Tack!

Barnen delas in i mindre grupper.

 

Utifrån ålder:

 • uppmärksamma barnen på att texten är skriven på rim 
 • tanken med boken (kunskapen)
 • prata om vad kan säga och göra istället (utifrån texten)

 

Begrepp att använda i diskussionen:

 • vänlig
 • omtänksam 
 • kamrat
 • vänner 
 • tillsammans 

 

Ordkunskap:

 • gasta
 • drake 
 • topp

 

TAKK:

 • tack 

 

 

6. Dokumentation

 

7. Resultat

 

8. Analys

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18