👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stubben-Språk, Värdegrund

Skapad 2020-02-10 08:13 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
Språk, Värdegrund med hjälp av Myran

Innehåll

Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar

 • Lärandet i fokus i dokumentationen och inte barnen själva. Därför behövs till exempel bara händer visas upp när barnen arbetar med lera.

 • Etik – dokumentationen säger något om barnens pågående lärande och om verksamhetens utveckling just då. Men den säger också något om den vuxnes förhållningssätt, synsätt och om de etiska ställningstaganden som arbetslaget har gjort

 • Förskolechefen stort ansvar för att arrangera möten och innehåll och att med utgångspunkt i de pedagogiska dokumentationerna starta samtal som synliggör relationerna mellan personalen, barnen och de konkreta förskolemiljöerna

 • Arbetslaget väcka frågor som – vad är det som sker mellan barnen och materialen? Hur kan man arrangera och omorganisera de pedagogiska miljöerna? Vad kommer att hända när dessa har förändrats?

 • Pröva alternativa sammansättningar av undervisningsmetoder, material och frågeställningar i lärandet

 • Hjärnforskning visar att det är viktigt att överraska och utmana barns lärprocesser och tillföra oväntade vinklar, begrepp och material. Lärandet som retas och i viss mån provoceras tar fart och ger sig ofta iväg hit och dit i rhizomatiska banor. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig

 • Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker

 • Synligöras i tamburen för både barn, föräldrars och personal

 • Användas som underlag för utvärdering av verksamhetens kvalitet i en verksamhetspärm som kompletteras med barnens lärprocesser i bild och text

 

Verksamhetens planering - nästa steg

Mål- och kunskapsområde: Språk, Värdegrund

Vecka: 5

Nyfikenhetsfråga: Myran 

  

Barnen gjorde

Pedagogens tankar om barnens lärande

Lärandet

Myrorna får åka med i vagnen efter bilen. Vi benämner begrepp om vart myran är. Barnen tar myrorna och visar vart den är och och vi sätter ord på vart barnen visar att myran är. Ett barn kommer på att myran kan vara på sitt huvud och alla barnen tycker det är spännande att se om myran kan ligga kvar. Alla barn vill att myran ska vara på sitt huvud. De sitter och väntar på att myran ska komma på just deras huvud.

Barnen var delaktiga i att få placera myran på olika ställen. Benämner begrepp utifrån sina förutsättningar. Göra tillsammans! Mycket spänning och glädje i barnens ögon när myran kom till deras huvud.

Att ge barnen möjlighet att använda sitt språk efter sina förutsättningar och få nya ord. Göra tillsammans och att vänta på sin tur stärker barnet i dess värdegrund.

 

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18