👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knacka på!

Skapad 2020-02-10 09:09 i Heby förskola Bullerbyn Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Vi arbetar med boken Knacka på av Anna-Clara Tidholm. Vi fångar upp barnens intresse utifrån boken.

Innehåll


Syfte 

Barnen utmanas i språk, matematik, färg och form, begreppsuppfattning/begreppsbildning. Vi arbetar med modersmål, digitala verktyg och dans, musik och drama. 

- Identitetsskapande

-Språk, tecken som stöd, modersmål och skriftspråk. 

-Naturvetenskap, djur och natur.

- Estetiska uttryckssätt: måleri, sång, dans och drama. 

- Normen och värden: integritet och att vara en bra kompis.

-Matematik, färg och antal. 

 

Arbetssätt

Läsa boken Knacka på! både analogt och digitalt med hjälp av projektor och appen Knacka på!

Dramatisera sagan med en riktig dörr.

Öppna olika dörrar, t.ex. dansdörren.

Skapa egna dörrar.

Ta med egna dörrar hemifrån, knacka på hos en kompis. 

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Anteckna under temats gång = uppföljning mot mål

När temat är över Utvärdera= nådde vi mål och syfte? kom vi dit vi ville? varför? varför inte?

Vad kan vi göra annorlunda nästa gång? Utveckling = vad kan ni gå vidare med och vad kan ni göra om? Vad kan förbättras?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18