👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parafras vt 20 åk 9

Skapad 2020-02-10 09:21 i Furudals skola Rättvik
Grundskola 7 – 9 Bild
I detta arbete ska du tillverka en parafras av ett konstverk. Begreppet Parafras kommer från grekiskan och betyder omskrivning. Vi moderniserar och ändrar budskapet i en gammal bild. Ofta används parafraser i humoristiska bilder, men man kan förstås också ändra motivets ursprungliga innehåll så att det blir en sorglig bild. Det är viktigt att inte ändra bilden så mycket att ursprungsmotivet inte går att känna igen, men du ska ändå arbeta med bilden kreativt så att det blir en tydlig parafras.

Innehåll

Metod

Vi har en genomgång av begreppet parafras och tittar på olika exempel, både kända och elevarbeten. Jag kommer även dela ut papper som du kommer att ha användning av under hela arbetsområdet. Därefter väljer du ett konstverk och gör en parafras av bilden.

1. Leta på internet, https://www.wga.hu/index1.html. 

2. Skriv ut den bilden du har valt och ha den som underlag. Spar den under hela arbetets gång. Tänk ut vilka förändringar som ska göras, t ex en modernisering eller ett annat färgval, allt för att ändra budskapet i bilden. Tex stämning, miljö, humöret på personerna, tidsepok, årstid, genre (fantasi, popkonst, landskap, ismer)

Det är dock mycket viktigt att kompositionen är densamma som originalets. Detta för att betraktaren ändå ska känna igen bilden. Skriv ner dina idéer. Fundera även på vad du vill förmedla med din parafras. 

3. Du börjar ditt arbete med parafrasen genom att göra en skiss. 

4. Prova dig fram med materialet 

5. När du är klar börjar du med den skriftliga delen i word. Det ska vara på minst 1 A4, stl 12, kopiera och klistra sedan in i din Powerpoint. 

Du ska svara på olika analysfrågor under arbetet. Dokumentera din arbetsprocess efter varje lektion, både skriftligt och med bilder. Allt detta ska du sedan sammanställa i en kreativ Powerpoint och lämna in på Unikum och redovisa. Använd begrepp som parafras, bildens budskap, bildkomposition mm i din text. Rubriken på Powerpointen ska vara Parafras, bildens budskap

Slutligen gör du en reflektion och utvärdering av ditt arbete på Powerpoint. Svara på dessa frågor: 

1. Varför valde du just den här bilden? Hur har du gjort din parafras? Vad har du använt för teknik, material? Varför valde du att förändra bilden på det sättet du gjorde? Varför är du nöjd med din bild? Vad tycker du att du kunde ha gjort annorlunda? Varför skulle du arbeta med detta? har du nått målen i uppgiften?

Din reflektion ska innehålla ditt omdöme om din arbetsprocess i förhållande till resultatet vad gäller uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i ditt arbete. 

Sedan kommer den teoretiska delen/analys, du ska skriva ner fakta om konstnären och vars verk du har valt att göra en parafras på. 

Dessa frågor ska du svara på:

1. Vem är din konstnär? Vad heter målningen? När tillverkades den? Vad finns det för fakta kring målningen? Vilka fler verk är konstnären känd för? (Ange även din källa)

Analysdelen, denotativ och kognitiv.

Vad ser du på målningen, vad finns på målningen? Beskriv det du ser (denotativ analys).

Vad tolkar du att bilden handlar om? Vad berättar verket? Vilket budskap har bilden? Vad tänkte/kände du när du såg bilden? (kognitiv analys)

Material/teknik:

* Akvarell, skiss, färgpennor, akrylfärg, fotoredigering, collage 

* Canvastavla, A2, A3, akvarellpapper 

Blanda gärna flera olika tekniker

 Tidsram:

* Genomgång av begreppet parafras, val av konstverk och påbörjan av skissen, 1 lektion.

* Arbete med parafrasen, ungefär 4 lektioner

* Arbete med bildanalys av ditt slutliga resultat 1 lektion

* Reflektion och utvärdering av eget arbete, 1 lektion.

 

Bedömning:

Bedömning kommer att ske vid presentation av parafrasen och analysen samt fortlöpande under arbetet. Jag bedömer din förmåga att arbeta självständigt, din förmåga att utveckla egna idéer och pröva och ompröva dina beslut. 

Se matris 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Parafras vt 20 åk 9

E
C
A
Använda tekniker
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Pröva och ompröva
Eleven prövar hur olika tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck
Eleven prövar och omprövar hur olika tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven prövar och omprövar då systematiskt hur olika tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Komponera bilder
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Process/ansvar
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Bedöma
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen
Se samband
Eleven visar på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven visa på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven visar på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
E
C
A
Tolka
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur
Föra resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beskriva funktion
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.