👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

människokroppen, Rörelsesystem

Skapad 2020-02-10 09:28 i Margarethaskolan Grundskolor
Skelett, muskler, hud, hälsofrågor samt källkritik
Grundskola 8 Biologi
Under vårterminens biologiperiod får du lära dig bl.a. om leder, skelett och muskler. Du får också jobba med olika hälsofrågor och träna att diskutera sambandet mellan näring, miljö, livsstil och hälsa.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi jobbar med området under vårterminen .

Vi har genomgångar och praktiska övningar och du får jobba med biologibokens text och möjligen med källor på nätet, både i grupp och individuellt.

Dina faktakunskaper om leder, skelett och muskler  samt hälsofrågor kommer att testas bl. a. med ett individuellt fördjupningsarbete.

Uppgifter

  • Rörelsesystem i biologi

Matriser

Bi
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Utvecklas i att använda kunskaper i biologi för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.
Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost och motion, Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
1. Att diskutera hälsofrågor, motivera ställningstaganden, beskriva konsekvenser
Du kan diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Utvecklas i att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen
Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
10. Kunskaper om människokroppen och användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om hud, skelett och muskler samt immunförsvar och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om hud, skelett och muskler samt immunförsvar och visar det genom att förklara och visa på samband med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om hud, skelett och muskler samt immunförsvar och visar det genom att förklara och visa på samband och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Utvecklas i att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen
Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost och motion, Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
11. Förståelse av människokroppens uppbyggnad och funktion
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Utveckla kunskaper om biologiska sammanhang
Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
14. Förståelse av naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.