👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens delar

Skapad 2020-02-10 09:43 i Central enhet Ludvika
Grundskola 7 – 9 Geografi
Det här kapitlet ger en övergripande presentation av världsdelarnas natur, klimat, vegetation, näringsliv och befolkning. För att förstå och känna igen sig i omvärlden och på världskartan är det viktigt att ha tillräckliga kunskaper i namngeografi. Det gäller namn och läge på världsdelar, länder, städer, berg, sjöar, hav, floder m.m. Att lära sig mer om världens delar är också att inse att livsvillkoren skiljer sig åt beroende på var man bor.

Innehåll

Centralt innehåll

 • Jordens klimat och vegetationszoner samt på vilket sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Bedömning – kunskapskrav från LGR 11

 • Eleven har […] kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra […] underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett […] fungerande sätt.
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett […] fungerande sätt, samt för […] underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett […] sätt.
 • Eleven har […] kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med […] säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

Exempel på typer av frågor/kunskaper du ska kunna svara på eller redogör för:

 • Beskriv övergripande de olika världsdelarna med tanke på natur, klimat och vegetation samt befolkning, näringsliv och livsvillkor.
 • Namngeografi på viktiga platser – länder, städer, berg, vatten m.m.
 • Hur skiljer sig livsvillkoren åt mellan olika världsdelar? Går det att generalisera, dvs. ge allmängiltiga svar på frågan?
 • Lever människor som bor i olika världsdelar, fast i samma klimat, på samma sätt?
 • Vilka konsekvenser har den historiska utvandringen till andra kontinenter fått?