Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati - Lunden vt -20

Skapad 2020-02-10 09:48 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Kommunens förskolor har tagit fram verktyg för att vi ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. Under året kommer vi arbeta med fyra olika rubriker. Dessa rubriker ser ni här nedan:

 

Avdelningens mål:

Att barnen visar omtänksamhet och hjälpsamhet gentemot varandra.

Att barnen lär sig att se och höra och till viss del tolka kompisarnas olika känslor.

Lyfta att vi är alla lika och olika, men vi är ändå en grupp som har en gruppgemenskap och kan vara kompisar även fast vi är olika.

 

Aktivitet:

Vi läser kompisböckerna, vi använder både fysiska böcker och Polyglutt. Vi tänker även använda känslokorten och handdockorna som hör till dessa böcker som kan bidra vid samtal om olika känslor. Vi har även känslokort om Liten. 

Vi arbetar vidare med våra fotografier där vi uttrycker olika känslor.

Vi kommer att kickstarta empatiarbetet med vänliga veckan och alla hjärtans dag genom att prata om hur man är snäll/vänlig och hur man är en bra kompis och något skapande tillsammans och arbeta kring detta på olika sätt. 

Vi kommer att läsa och samtala kring boken Barnens planet.

Vi samtalar om känslor i vardagen, i leken. i aktiviteten, när situationer uppstår i livet på förskolan

När? Var? Hur? Varför?

I samlingar, i gruppaktiviteter och i vardagen när behov och/eller tillfälle uppstår för vi diskussioner om hur man är en bra kompis och om hur olika saker känns för att skapa större förståelse för varandras känslor. I den dagliga verksamheten är vi som pedagoger lyhörda och benämner både barns och vuxnas känslor och diskuterar kring det i olika situationer som uppstår. Vi kommer också med hjälp av känslokort och med hjälp av våra egna fotografier att samtala om hur olika känslor kan se ut och hur vi kan visa hänsyn till andra.

Vi vill hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor och prata om hur olika känslor kan se ut för att barnen ska lära sig att identifiera sina känslor, känna igen dessa hos andra och på så sätt verka för att de ska visa hänsyn för andras känslor.

Böckerna läser vi i mindre eller större grupper och pratar diskuterar om innehållet för att sätta olika känslor i sammanhang för att barnen lättare ska kunna sätta sig in i olika känslor och få chans att uttrycka hur de tycker att andra ska agera om de känner på ett visst sätt.

Vi tänker göra ett gemensamt skapande på Lunden, något som alla barn bidrar till för att få en känsla av att detta har vi alla på Lunden gjort tillsammans - sammanhållning är viktigt för gruppen. Detta arbetar vi med på eftermiddagarna efter läsning/vila, några som sover länge på eftermiddagarna kommer att ges tillfälle att göra detta andra tider, t.ex att gå in en stund på förmiddagen, för att alla ska få chans att bidra. 

 

 

Resultat - hur blev det?

Många av barnen på Lunden är generellt väldigt hjälpsamma mot varandra, många hjälper sina kompisar spontant och även ibland om vi ber dem. Fotografierna som vi haft uppsatta har vi samtalat kring ett flertal gånger i vardagen, då vi fått till bra samtal om känslor.  Vi har läst och samtalat kring kompisböcker. Vi ser en utveckling i att många av barnen börjar kunna uttrycka mer hur de känner/hur olika saker känns. Vi arbetar vidare med vikten av att lyssna på varandra och respektera varandras känslor. 

 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Vi har inte hunnit arbeta så mycket som planerat med detta pga corona och många av barnen på Lunden har haft hög frånvaro. Till nästa gång behöver vi arbeta mer med kompisböckerna och med känslokorten, och då förhoppningsvis med större del av barngruppen. Vi kommer att arbeta vidare med fotografier som visa olika ansiktsuttryck, det många bra möjligheter till samtal. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: