👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik åk. 7 Kapitel 3 - Från tal till bokstäver

Skapad 2020-02-10 09:59 i Rättviksskolan Rättvik
Från tal till bokstäver
Grundskola 7 Matematik
I det här kapitlet får du lära dig innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer. Öva olika talmönster och talföljder samt förenkla algebraiska uttryck i alla räknesätt.

Innehåll

Kunskaper att uppnå

Du kommer arbeta med följande moment:

 • samband mellan tal
 • begreppet talföljd och dess delar
 • algebraiska uttryck och dess delar
 • hur variabler kan användas i olika situationer
 • hur uttryck förenklas och värden av uttryck beräknas
 • hur uttryck utvecklas med addition, subtraktion, multiplikation och division

Dessutom kan du lära mer om:

 • Olika termer
 • Kommutativitet och associativitet

 
Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

Muntliga genomgångar
Paruppgifter
Problemlösning
Individuellt arbete i matteboken eller online
Videoklipp

Begrepp

Talföljd, element, koefficient, variabel, konstant, algebraiskt uttryck, uttrycks värde

 

Bedömning

 • Hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i par/grupp
 • Hur du arbetar med dina uppgifter, vilken kvalitet du visar i dina uträkningar och matematiska resonemang
 • Skriftligt prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9