Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2020-02-10 10:30 i Långareds skola Alingsås
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska Bild
Nu är det dags för sagotema! Du kommer att få läsa många spännande sagor, få möjlighet att lära dig mer om hur sagor är uppbyggda och skriva en egen saga.

Innehåll

 

Arbetsområde

Vi kommer att läsa, lyssna och titta på sagor. Vi kommer att lära oss om olika slags sagor och deras författare. Vi ska också skriva en egen saga.

 

 

Konkreta mål

 • Läsa, lyssna o samtala om sagor från Sverige, Norden och övriga världen.
 • Känna till några betydelsefulla sagoförfattare och deras verk.

 • Du ska kunna skriva en saga med tydlig handling/röd tråd.
 • Du ska kunna skriva korrekta meningar med stor bokstav, punkt och andra skiljetecken.
 • Du ska kunna vad som kännetecknar en saga.
 • Du ska kunna måla relevanta bilder till texten.
 • Du ska kunna återberätta sagors innehåll genom att besvara frågor. 
 • Du ska kunna ge respons på klasskamraters sagor.
 • Du ska kunna bearbeta och förbättra din saga utifrån respons som du får från dina klasskamrater. 

 

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga

 • att läsa sagor med inlevelse och flyt.
 • skriva en saga med en tydlig handling.
 • att skriva korrekta meningar och använda lämpliga skiljetecken.
 • att urskilja sagors kännetecken.
 • att du kan måla bilder som passar till din text.
 • att du kan återberätta vad sagor som du har läst handlar om
 • att du kan ge och ta emot respons på skrivna sagor.
 • att du kan bearbeta och förbättra din saga utifrån respons som du får från dina klasskamrater.

 

Uppgifter

 • Högläsning av min saga

 • Min saga

 • Den fula ankungen

 • Lektion 3: Solägget

 • Lektion 3: Solägget

 • Hans och Greta

 • Min egen saga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: