Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati Lillstugan VT 2021

Skapad 2020-02-10 10:34 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt. ”EMPATI är förmågan att förstå någon annans känslor och att kunna leva sig in i hur någon annan känner”. Mål och metoder är tänkt utifrån ett småbarns (1-2,5 års) perspektiv, utveckling och mognad.

Innehåll

Avdelningens mål:

 • Att sätta ord på sina egna och andras känslor.
 • Att känna igen andras, kompisarnas känslouttryck - exempelvis -  glad, ledsen, arg och rädd.
 • Att lära barnen visa omtänksamhet och hjälpsamhet gentemot varandra.

Aktivitet:

 I den dagliga verksamheten sätter vi ord på barnens visade känslor - ” jag ser att du är glad/ ledsen osv” .

Vi lyfter de andra barnens visade känslor i de olika situationer som uppstår. 

Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och då berömmer/ bekräftar vi barnets handling.

Vi läser böcker som tar upp ämnet.

Vi använder oss av ”golv-teater” med olika dockor, djur som får illustrera empatin på olika sätt.

När? Var? Hur? Varför?

Vi kommer att väva in temat i det dagliga pedagogiska arbetet. Vi kommer även planera samlings stunden - där vi kan illustrera empatin med dockor, djur och lek.

Vi samtalar med barnen när något händer. Vi förstärker och uppmärksammar när någon visar empati.

Alla vi vuxna jobbar med att visa empati och är goda förebilder.

Varför - För att barnen ska ha det tryggt, roligt och lärorikt och känna en gemenskap med alla och fortsätta utvecklas till sociala individer och goda samhällsmedborgare.

Resultat - hur blev det?

 

 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: