👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allemansrätten - årskurs 6

Skapad 2020-02-10 10:48 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Powerpoint om Allemansrätten
Grundskola 6 Idrott och hälsa
För årskurs 6. Repetition av allemansrätten från årskurs 5 i form av en powerpoint och sedan gå runt i salen och svara på påståenden.

Innehåll

Lektion 1:

Föreläsning om Allemansrätten utifrån Powerpoint: 

https://elevstockholm.sharepoint.com/:p:/r/sites/Section_c28200da-def2-4aa3-9137-f1c59cefbc1d/Shared%20Documents/Idrott%20och%20h%C3%A4lsa/Allemansr%C3%A4tten%20presentation.pptx?d=w0615881bfa4249fe9f20f2201b0bddf6&csf=1&e=iiRuiG)

 

Sedan går eleverna runt två och två eller tre och tre i salen och utför praktiska övningar. Efter att ha utfört övningen får de vända på lappen och läsa ett påstående om Allemansrätten som de besvarar med JA eller NEJ på en svarslapp. 

 

Lektion 2: 

Läxförhör på Allemansrätten i hemklassrum. 7 frågor varav fråga 1-4 är på E-nivå och fråga 5-7 på C/A-nivå. 

Uppgifter

  • Läxförhör Allemansrätten

  • Läxförhör Allemansrätten

  • Läxförhör Allemansrätten

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
    Idh  4-6

Matriser

Idh
Allemansrätten

Rubrik 1

Nivå 1
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Nivå 2
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Nivå 3
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Aspekt 1