👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimatzoner

Skapad 2020-02-10 10:59 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 7
Arbetsområdet går ut på att ge en inblick i hur det ser ut på olika platser på vår planet, orsaker till och konsekvenser av det samt hur människor, djur och växter anpassar sitt sätt att leva utifrån yttre förutsättningar

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Arbetsområdet går ut på att ge en inblick i hur det ser ut på olika platser på vår planet, orsaker till och konsekvenser av det samt hur människor, djur och växter anpassar sitt sätt att leva utifrån yttre förutsättningar

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Kunskaper:

 • Veta vilka klimatzoner jorden består av
 • Skillnaden mellan väder och klimat
 • Orsaker till varför olika klimatzonerna uppkommer
 • Konsekvenser för växter, djur och människor beroende på vilken klimatzon man bor i

Förmåga:

 • Se likheter och skillnader
 • Förstå orsaker bakom ett fenomen
 • Förstå konsekvenser av människans handlande

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer ta upp:

1) Klimatzonerna 2) Skillnaden mellan väder och klimat 3) Orsaker till varför olika klimatzonerna finns 4) Konsekvenser för växter, djur och människor beroende på vilken klimatzon man bor i

Arbetsformer:

1) Klassgenomgång

2) Film

3) Skriftligt inlämningsarbete

Bedömning

Vad ska bedömas?

Kunskaper:

 • Veta vilka klimatzoner jorden består av
 • Skillnaden mellan väder och klimat
 • Orsaker till varför olika klimatzonerna uppkommer
 • Konsekvenser för växter, djur och människor beroende på vilken klimatzon man bor i

Förmåga:

 • Se likheter och skillnader
 • Förstå orsaker bakom ett fenomen
 • Förstå konsekvenser av människors handlade