👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rättigheter och rättskipning åk 4

Skapad 2020-02-10 11:07 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Detta arbetsområde arbetar vi med för att du ska förstå hur vårt rättsväsende fungerar samt ge dig begrepp och kunskap så du kan delta i etiska samtal om rätt och fel, samt ge dig en förståelse för ”Barnkonventionens” och de mänskliga rättigheternas innehåll.

Innehåll

                                                                              Samhällskunskap åk 4

 Område: Rättigheter och rättskipning

    Förmågor du ska arbeta med:                              

Syfte: Detta arbetsområde arbetar vi med för att du ska förstå hur vårt rättsväsende fungerar samt ge dig begrepp och kunskap så du kan delta i etiska samtal om rätt och fel, samt ge dig en förståelse för ”Barnkonventionens”  och de mänskliga rättigheternas innehåll.

Använda begrepp.

Du visar detta genom att:

·        förklara  följande ord :  polis, åklagare, åtalad, försvarare, vittne, rättegång, bevis, domare, dom, straff, kriminalvård,  böter, straffmyndig, etik-moral och samvete, grupptryck och för eller emot   

 

Samhällsstrukturer

Du visar detta genom att:    

·        berätta var i samhället det finns regler.     

·           förklara skillnaden mellan regler och lagar .

·        berätta om sambandet mellan kristendomen och våra nuvarande lagar.

·        skriva” Den gyllene regeln”

·        berätta om lagarnas historia i Sverige, från vikingatid till idag.

·         berätta om orsaken till varför man straffar de som begår brott.

·       
berätta skillnaden mellan förr och nu, när det gäller straffen man blir dömd till.

 

Människors & barns rättigheter

Du visar detta genom att:

·        berätta om Barnkonventionens innehåll.

·        ge exempel på mänskliga rättigheter.

 

Värdera och uttrycka ståndpunkter.

Du visar detta genom att:

·       
jämföra hur man såg på straffen förr och i våra dagar

·       
ta ställning till om du tycker man ska vårda / straffa en brottsling.

Motivera din åsikt!

 

 

 

 

Förmågor

    Ej nått målet

       Nivå 1

      Nivå 2

 

    Nivå 3

 

Använda begrepp

 

 

 

 

Samhällsstrukturer.

 

 

 

 

Människor och barns rättigheter

 

 

 

 

Värdera och uttrycka ståndpunkter i samhällsfrågor.

 

 

 

 


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
  Sh  C 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6