👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid

Skapad 2020-02-10 11:09 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola F – 9
Under ett antal veckor kommer vi att arbeta med Första världskriget och Mellankrigstiden samt Andra världskriget och Förintelsen.

Innehåll

 

Under ett antal veckor kommer vi att arbeta med första världskriget och mellankrigstiden samt andra världskriget och Förintelsen.

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Vad?
Se centralt innehåll (rosa) samt kunskapskraven (blå) nedan.

Hur?

Första världskriget - enskild inlämningsuppgift

Mellankrigstiden - muntlig presentation av ett moraliskt dilemma

Andra världskriget - genomgång, instuderingsfrågor samt skriftligt prov

 

Kopplingar till läroplan

 •  
  Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
 •  
  Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 •  
  Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 •  
  Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 •  
  Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
 •  
  Hi  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 •  
  Hi  E 9
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
 •  
  Hi  E 9
  Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 •  
  Hi  E 9
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 •  
  Hi  C 9
  Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 •  
  Hi  C 9
  Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
 •  
  Hi  C 9
  Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 •  
  Hi  C 9
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
 •  
  Hi  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 •  
  Hi  A 9
  Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
 •  
  Hi  A 9
  Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 •  
  Hi  A 9
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 •  
  Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 •  
  Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Undervisning och arbetsformer

Genomgång 
Diskussioner kring Förintelsen
Enskild inlämningsuppgift
Muntlig presentation
Skriftligt prov
Film