👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskaplig upptäckt - Rymden

Skapad 2020-02-10 11:10 i Sånnaskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Fysik
Under detta arbetsområde ska du beskriva en naturvetenskaplig upptäckt som är kopplat till rymden och resonera kring dess betydelse för människans levnadsvillkor ur olika perspektiv.

Innehåll

Hur används naturvetenskapliga upptäckter i rymden? 

 

 • Du ska enskilt söka fakta och resonera i olika led samt ur olika perspektiv. 

 

 • Du ska även fundera källkritiskt på de källor du använder. Kopiera in länken samt motivera varför du har valt denna källan (vem är ansvarig, titel, blogg?, inlägg?, artikel, ålder på källan mm)

 

Uppgifter

 • Rymden - Naturvetenskapliga upptäckter

Matriser

Fy
Kopia av Kunskapskrav Fysik 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
3. Söka information
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
4. Använda information & anpassa framställning
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
14. Upptäckter och deras betydelse
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.